DISCIMUS
Vanaf vrijdag 8 augustus is er geen koppeling meer vanuit PLATO Leerlingen met DISCIMUS (dit in kader van stopzetting PLATO voor scholen).