Zending van leerlingengegevens op de eerste schooldag van oktober

Vanaf maandag 3 oktober 2011 versturen alle kleuter-, lagere en basisscholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, met uitzondering van de scholen voor type 5, via WebEDISON een bestand met leerlingengegevens naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Uiterlijk op woensdag 12 oktober 2011 verwacht het Agentschap voor Onderwijsdiensten dit elektronisch bestand. De gegevens uit deze leerlingenzending zijn onder andere belangrijk voor de controle op de leerplicht en voor het bepalen van de werkingsmiddelen en de omkadering van de scholen die pas opgericht of geherstructureerd werden.

Als een leerling over een rijksregisternummer beschikt, is het belangrijk dat je school dat rijksregisternummer eerst invoert in de eigen software en pas daarna een zending via WebEDISON verstuurt.

Vind meer informatie in de omzendbrief 'Zending van leerlingengegevens in het basisonderwijs'