PLATO - update 1.17 leerlingen
De update 1.17 van P L A T O leerlingen is online. De belangrijkste wijziging is de “alleen lezen rol” …

Alle details verneemt u via “Nieuw!” in de applicatie zelf.

… Toevoeging van alleen lezen rol: u kunt voor uw leerkrachten, CODI, ALDI, zorgcoördinator enz ... een alleen lezen rol aanvragen. Deze personen krijgen toegang tot uw instelling maar enkel om data te lezen, niet om deze te bewerken. Indien u reeds een aanvraag heeft gedaan, wordt dit nu in orde gebracht en ontvangt u voor deze personen de gebruikersnamen en wachtwoorden. Indien u deze aanvraag nu wilt doen, stuurt u dit document op naar de helpdesk per mail of per fax: 02/507.06.13.