Fiscale attesten - aandachtspunt boekjaar

Fiscale attesten boekjaar 2008 kunnen ingediend worden voor fiscale aftrek bij de belastingbrief die in 2009 wordt ingediend (aanslagjaar 2008).
Fiscale attesten boekjaar 2009 kunnen pas ingediend worden voor fiscale aftrek bij de belastingbrief die in 2010 wordt ingedien (aanslagjaar 2009).

Bekijk deze FAQ voor meer tips ivm fiscale attesten.