Update PLATO PERSONEEL

Update 1.22.2 Personeel komt online. Het is een grote update met veel aanpassingen.

Hierin is o.a. opgenomen:
  • Documenten personeel in Word op niveau instelling, opdracht, dienstonderbreking.
  • Layout is veranderd. Deze is gelijk getrokken met de layout van PLATO-leerlingen. Weliswaar is de werking totaal NIET gewijzigd. De aanpassing van de handleiding, helpfiles en online filmpjes zal weldra volgen.
  • Mogelijkheid tot documenten in groep op te vragen door toevoeging van de nieuwe functie “Administratie -> Documenten”.
Kies “Nieuw!” voor alle verdere details.