PLATO - servers

De werken aan de servers zijn sneller dan voorzien afgerond.

Concreet houdt dat in voor u dat de snelheid die vooral bij personeel als "te traag" werd ervaren, nu verhoogd is.