Zoals contractueel vastgelegd, wordt uw factuur berekend op basis van het leerlingenaantal genoteerd op het BAO4-formulier (gewoon BaO) of het BKL1-formulier (buitengewoon BaO) van de februari-telling*.
U kan ons uw formulier bezorgen van zodra u het heeft ontvangen. Dit is dan van toepassing voor volgend schooljaar! Dit bespaart u werk volgend jaar.

* Zie contract voor specificaties