De afdeling studietoelagen van departement Onderwijs en Vorming krijgt regelmatig te maken met onvolledige aanvraagdossiers voor een schooltoelage en die kunnen zij natuurlijk niet behandelen. Het aanvraagformulier schooltoelagen bestaat uit verschillende fiches en het is belangrijk dat naast de fiches van de leerling ook zeker de fiche van de aanvrager (de onderhoudsverstrekker van de leerling, meestal de ouder) wordt toegevoegd.

Kan u daarom eens nakijken of u zeker de fiche "De aanvrager" samen met de fiches "De leerling in het kleuter- of lager onderwijs" meegeeft?

Meer info klik hier.