Wij horen dat sommigen niet werken met het on-line aanwezigheidsregister. Echter dit moet u wel doen. Dit is noodzakelijk voor de nieuwe tellingen van leerlingen. Indien u geen problematisch afwezige leerlingen op school heeft, dan nog is het belangrijk om de registratie bij te houden. Op 30 juni gebeurt immers een nieuwe kleutertelling door het departement. Deze telling is verplicht en is gebaseerd op het on-line aanwezigheidsregister. Indien u dit nooit heeft ingevuld dan, kunt u de telling niet doen tot het moment waarop u de afwezigheden heeft geregistreerd.

U kunt uiteraard naast het on-line aanwezigheidsregister nog de papieren versie bijhouden en 1 keer per maand de afwezigheden registreren. Hoe u werkt, bepaalt u zelf, maar dat de afwezigen geregistreerd moeten worden in P L A T O is een feit!

Lees ook deze berichten na over:

Het aanwezigheidsregister;
Nieuwe tellingen schooljaar 2008-2009
Voor het invullen van het aanwezigheidsregister raadpleeg de handleiding en geïntegreerde helpfunctie.