spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow FAQ arrow Leerlingen
Leerlingen FAQ


Aantallen : de aantallen leerlingen per klas kloppen niet op de terugzending die u heeft ontvangen van uw telling?

Oorzaak:
Waarschijnlijk heeft u een foute administratieve groep bij een leerling genoteerd.

Oplossing:
Kies ZOEKEN -> INSCHRIJVING -> + ZOEKEN -> Kies als administratieve groep de administratieve groep waar de fout zich stelt, kies bij geldigheidsperiode “Andere” en vul als datum de teldatum in bv. 02/02/2009 -> ZOEKEN. U krijgt nu een lijst van leerlingen te zien en u kunt vervolgens vaststellen wie ontbreekt of wie er te veel zit.

(gepubliceerd februari 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Aanwezigheden – Aantal aanwezigheden

P L A T O kan niet het aantal aanwezigheden tellen per leerling, enkel de afwezigheden. Immers aanwezigheden worden niet geregistreerd. Nu kan u ervan uitgaan als u niets registreert, is de leerling er, maar wat met vakanties, pedagogische studiedagen en schoolvrije dagen?

Om dit aantal te weten, vertrek van het document: aantal afwezigheden op niveau inschrijvingen/leerling. Trek van het aantal schooldagen dit totaal af alsook de eventuele vrije dagen en u weet hoeveel dagen de leerling er was.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Aanwezigheidsregister : hoe scherm vergroten zodat ik meer datums per maand zie?

Klik op groter/kleiner dan op teken tussen de linker menubalk en het aanwezigheidsregister. Uw scherm wordt groter.

Dit werkt trouwens in elke menu van leerlingen.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Aanwezigheidsregister : waar vindt u het?

Bij Extra -> Edison -> Aanwezig/dag
Bij Extra -> Edison -> Aanwezig/maand.
U dient niet beiden in te vullen uiteraard. Wat u noteert bij per maand staat automatisch bij per dag en omgekeerd.
Wel nog apart in te vullen is de telling 1-2-3 september, deze staat er los van. Ook te vinden bij Extra -> Edison.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Aanwezigheidsregister : wat bij revalidatie?

Als het kind tijdens de voor- of namiddag naar de revalidatie moet, is het kind niet aanwezig. Moet het kind slechts een deel van de voor- of namiddag naar de revalidatie dan is het kind wel aanwezig voor de 220 halve dagen aanwezigheid.

Als de leerling slechts een uur weg is, dan mag je hem aanwezig zetten. Is hij een hele voor- of namiddag afwezig zal je hem noodgedwongen afwezig moeten zetten. 

Meer info - klik hier

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Aanwezigheidsregister – document aanwezigheidsregister ingevuld geeft niet al mijn leerlingen weer

Dit klopt dit geeft de situatie van 01/09 weer. De nieuwe leerlingen moeten manueel worden bijgeschreven of uitgeschreven leerlingen moeten worden geschrapt. Dit geldt enkel voor het document op niveau klas : aanwezigheidsregister ingevuld.

Het online aanwezigheidsregister (via extra -> Edison) houdt wel rekening met elke klasverandering, uitschrijving en nieuwe inschrijvingen.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Administratieve groep voor buitengewoon onderwijs

Voor BuBaO-scholen zijn de woorden BO-type en administratieve groep synoniemen. U werkt dus op uw vertrouwde manier met BO-types al noemt dit administratieve groep bij ophogen.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Administratieve groepen : heeft u uw klassen opgehoogd zonder uw administratieve groepen aan te passen?

Indien u uw klassen opgehoogd heeft zonder de administratieve groepen aan te passen moet u vóór de telling van 1 oktober - om foutieve telling te vermijden - de aanpassing als volgt maken :  

Details -> leerling -> edison -> administratieve groep vorig jaar.

100,00% van 4 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Administratieve groepen huidig schooljaar, vorig schooljaar aanpassen?

De administratieve groep huidig schooljaar kunt u wijzigen via de Leerlingenfiche -> Details -> Inschrijving -> Regel selecteren -> Corrigeren.
De administratieve groep vorig schooljaar kunt u wijzigen via de Leerlingenfiche -> Details -> Leerling -> Tabblad Edison.

70,00% van 10 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Administratieve groepen voor gewoon onderwijs

Zoals de handleiding uitlegt, dient u minimaal de administratieve groepen van 2007-2008 juist zetten. De overige zijn niet noodzakelijk. Dit om correct op te hogen en later geen problemen te hebben bij uw tellingen. De administratieve groepen voor 2008-2009 komen dankzij ophoging waar u de administratieve groep voor volgend jaar kiest automatisch goed te staan.

100,00% van 4 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Adres : inbrengen van de gemeente

De gemeente wordt automatisch aangevuld op basis van de gekozen postcode.
De gemeente die gekozen wordt, is de officiële gemeente in België, niet de deelgemeente. Wenst u zelf de gemeente in een deelgemeente te veranderen, dan kunt u dat uiteraard doen.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Adreslink : waarschuwing ivm gekoppelde leerlingen


Ik krijg een waarschuwende boodschap bij opslaan van de fiche ivm gekoppelde leerlingen?

Op basis van adreslink:
Dan worden ENKEL straat, huisnummer, busnummr, postcode en gemeente doorgekopieerd naar alle anderen van de adres groep. Niet telefoonnummer of mailadres of ...

Op basis van relatielink:
Dan worden ENKEL de relaties met al hun gegevens gekopieerd naar alle anderen van de relatie groep

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Adreslink/Relatielink : hoe leerlingen koppelen?

Leerling A wilt u koppelen aan leerling B. U opent A en kiest “adreslink/relatielink” en koppelt aan B door B aan te vinken en te kiezen voor “koppelen”. Vervolgens wilt u C er ook aan koppelen, dan moet u C openen en daar de GROEP van A en B aanduiden (A en B zijn niet meer individueel terug te vinden) en koppelen. Vervolgens wilt u D er ook aan koppelen, dan moet u D openen en daar de GROEP van A, B en C aanduiden en koppelen.

 

Altijd vertrekken van de leerling die bijkomend gekoppeld moet worden. Let wel, dus niet vanuit A nog eens adreslink/relatielink aanklikken en C aanklikken (of B openen en C aanklikken) om te koppelen.

Let wel : minimaal moet er 1 relatie bestaan alvorens u kunt koppelen. Er moet uiteraard een gegeven aanwezig zijn om de koppeling tot stand te brengen. 

60,00% van 5 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Adreslink/Relatielink : is naast een adreslink ook een relatielink nodig?

Is het nodig om voor alle kinderen naast het bepalen van een adreslink, ook een relatielink (broer/zus) te bepalen?

Neen dit is niet noodzakelijk. Een handigheid daarbij is wel: als er een relatielink wordt gelegd en het telefoonnummer van bv. vader verandert, dat dat onmiddellijk bij elke leerling behorende tot die groep is aangepast.
Rekening ermee houden, een relatielink kan je enkel leggen als elk van de opgesomde relaties dezelfde zijn bij de leerlingen behorende tot de groep.

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Blanco scherm

Oorzaak 1: Bij ingeven of raadplegen adres (Details -> leerling -> adres), heeft met schermresolutie te maken, scroll eens naar beneden, daar is adres.


Oorzaak 2: Hebben leerling ingebracht, bewaard en zitten op scherm detail -> inschrijving -> loopbaan en leerling heeft nog geen loopbaan (ah neen is nieuw) dus dat is blanco -> hier op nieuw klikken en inschrijving registreren.


Oorzaak 3: Het gekozen document geeft geen resultaat.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Correctie vs Verander : wanneer wat gebruiken?

Als u een klasverandering moet doorvoeren, een kind heeft effectief een periode in een klas gezeten bv. klas 1K en verhuist na Pasen naar klas 2K, dan is dat een klasverandering en gebruikt u “Verander”. U vult nieuwe instapdag in = datum klasverandering en verandert de klas.
Stelt u daarentegen vast dat gewoon de klas foutief is vermeld, dan corrigeert u uiteraard via de knop “Corr.” en wijzigt u de klas. U zult een boodschap krijgen, dit is louter een waarschuwing en geen blokkerende boodschap. Deze waarschuwt u voor wat hierboven staat uitgelegd.

100,00% van 4 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Discimus vs. P L A T O

Via DISCIMUS zullen scholen, centra voor deeltijds onderwijs en het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) leerlingengegevens vlotter en gebruiksvriendelijker kunnen uitwisselen. In een eerste fase ligt de focus op de in- en uitschrijvingsgegevens van leerlingen. Daarna zullen steeds meer leerlingengegevens uitgewisseld worden. Op termijn worden de elektronische leerlingenzendingen via WebEDISON vervangen. Via DISCIMUS zullen scholen, centra voor deeltijds onderwijs en AgODi constant leerlingengegevens kunnen uitwisselen. Scholen en centra zullen ook direct en op elk tijdstip kunnen controleren welke leerlingengegevens AgODi gebruikt. Een bijkomend voordeel van het systeem is het feit dat we onmiddellijk zicht krijgen op dubbele inschrijvingen.

Meer informatie ...

Discimus vs. P L A T O 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Document aantal leerlingen per klas – niet juist, hoe komt dit?

Vergeet uw administratieve groepen niet aan te vullen bij inschrijving, daar wordt naar gekeken.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten : heeft u problemen om documenten op te roepen in Word?

Krijgt u overal kaders rond? Dit heeft te maken met de versie van office. Office 2003 vanaf Service Pack 1 heeft dit probleem. Eerdere versies hebben dit niet alsook Office 2007 kent dit probleem niet. Dit is geen bug in P L A T O leerlingen, wel een Microsoft Office probleem.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten : hoe aantallendocument afdrukken?

Wilt u weten hoeveel leerlingen ingeschreven zijn op welke datum? In welke klas?

• Kiest Extra -> Documenten

• Kies de datum waarop u dat aantal wenst te kennen

• Niveau instelling

• Kies uw aantallendocument (u heeft daar de keuze tussen meerdere aantallendocumenten afhankelijk van wat u wenst te weten)

• “ZOEKEN”-knop

• Vink uw school aan

• Kies pdf

Opgelet
: een aantallendocument houdt rekening met de administratieve groep/BO-type van de leerling. Indien deze foutief is/niet ingevuld is, is uw aantallendocument uiteraard ook foutief.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten : hoe afdrukken?

Kies links “Documenten” -> Kies niveau en type document -> ZOEKEN -> Vervolgens vinkt u de school/klas/leerling/inschrijving aan -> PDF.

Wanneer u vergeet op “Zoeken” te klikken of vergeet aan te vinken, krijgt u hiervan bericht via een feedbackpanel onderaan uw scherm. Sommige documenten zijn ook in Word en Excel (Export) beschikbaar, indien u een formaat kiest dat nog niet bestaat, krijgt u hier ook feedback van.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten : hoe document einde lagere school uitprinten?

U gaat naar Extra -> ophogen leerlingen -> schoolverlaters -> kies de juiste klas en bijvoorbeeld als document attest -> vink aan wie het moet krijgen -> bewaren.
Kies nu opnieuw klas en als document bijvoorbeeld getuigschrift -> vink aan wie dat krijgt -> bewaren.
Als u nu document “einde lagere school” uitprint dan staan alle schoolverlaters erop alfabetisch gerangschikt voor wie een getuigschrift of een attest wordt uitgereikt met ruimte voor handtekeningen van de klassenraad.

100,00% van 3 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten : hoe ervoor zorgen dat telefoonnummers ingevuld zijn?

 Hoe ervoor zorgen dat telefoonnummers ingevuld zijn in de desbetreffende documenten?

Stap 1 : Open de leerlingenfiche (Zoeken -> Leerling -> op de naam klikken);

Stap 2 : Kies tabblad “Adres” -> daar telefoonnummer invullen en BEWAREN;

Stap 3 : Kies bovenaan de middelste tab “Relaties”;

Stap 4 :
Staan er al relaties dan klikt u deze aan in de lijst beneden -> vul de telefoonnummers aan en BEWAAR.
Zijn er geen relaties “relatie” invullen en BEWAAR.

Stap 5 :
Niet vergeten om gezinshoofd aan te duiden bij de detailfiche (= 1ste tab) van de leerling en nadien opnieuw BEWAAR. U kunt pas een gezinshoofd kiezen als er ook één of meer relaties bestaan voor de leerling.

 

50,00% van 8 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten : hoe worden documenten aangevraagd?

Nieuwe documenten kunnen vanaf 01/09/08 aangeleverd worden, afhankelijk van tijdstip van aanvragen.

Ze worden eerst aangeboden in pdf en daarna in Word en Excel afhankelijk van de relevantie voor het document (bv. een getuigschrift moet niet in Excel).
Als een school een nieuw document/lijst wilt toegevoegd zien, is het handig ons een voorbeeld te bezorgen van wat bedoeld wordt.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten : lijst met geboortedatum per klas?

Documenten -> Klas -> alfabetische adressenlijst

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten : ODT (Open Office) hoe werkt het?

Wij bieden documenten in ODT-formaat (Open Office) aan. Deze documenten kunnen zowel in Word, pdf als odt-formaat opgeroepen worden.

Sommigen onder u gebruiken deze niet omdat ze niet weten hoe het werkt en denken dat ze er iets speciaals voor moeten doen. We hebben een demo-filmpje gemaakt dat u laat zien dat u helemaal niets moet installeren.  


Klik hier om de demo-filmpjes van leerlingen te raadplegen.

Klik hier voor het demo-filmpje van documenten.

 (gepubliceerd maart 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten : verzekeringsdocumenten leerlingen

Ongevalaangiften/verzekeringsdocumenten worden reeds door diverse verzekeringsmaatschappijen online aangeboden. Zij verzoeken u dan ook om van deze online aangifte gebruik te maken ipv een papieren versie.
Richt u tot uw verzekeringsmakelaar om na te gaan of ze al dan niet een online versie aanbieden. Enkel deze die niet online worden aangeboden, zullen wij nog op papier voorzien.

 

Ethias online http://www.ethias.be/index.go?q_lg=2

Interdiocesaan Centrum online http://www.interdio.be/Public/NL/Index.htm

LDB – Via Interdiocesaan Centrum online http://www.interdio.be/Public/NL/Index.htm

Mercator biedt doorslagpapieren aan, die kunnen wij niet beschikbaar stellen via het programma. Zij opteren er voor om deze documenten enkel via hun makelaars aan de verzekerden te bezorgen en staan dus niet toe dat wij deze toevoegen digitaal.

Marsh: De schade-aangifteformulieren die de schoolinstellingen, klanten van Marsh, gebruiken worden tot op heden (nog) niet electronisch aangeboden. Hun informaticaplatform "MarshSat" laat wel toe om online aangifte te doen van schadegevallen maar zoals hiervoor gezegd maken de scholen hier tot op heden nog geen gebruik van.
Het is de bedoeling om in de nabije toekomst dit dienstenpakket aan een aantal scholen voor te stellen

Fortis - Via Interdiocesaan Centrum online http://www.interdio.be/Public/NL/Index.htm

KBC - toegevoegd in P L A T O leerlingen

Dexia - toegevoegd in P L A T O leerlingen

DVV - toegevoegd in P L A T O leerlingen

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten : welke bestaan er?

Raadpleeg de interne helpfunctie in het programma om een recent overzicht te krijgen.

(gepubliceerd mei 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten op 01/09/08 : hoe bekomen tijdens de zomervakantie?

Optie 1 :

Op niveau instelling, klas, leerling: Noteer als geldigheidsdatum 01/09 bv. 01/09/2008.

Op niveau inschrijving: Noteer als geldigheidsdatum 01/09/2008 EN kies als geldigheidsperiode “Andere geldigheidsdatum” van bv. 01/09/08 t.e.m. 30/06/2009.
 

Optie 2 :

Kies Zoeken -> Inschrijving -> Zoeken -> andere geldigheidsperiode -> Geldigheidsdatum bv. 01/09/2008 -> Knop PDF of XLS.

Optie 3:

Kies Zoeken -> Inschrijving -> “volgend schooljaar” -> Knop PDF of XLS.

Waarom deze werkwijze? Omdat geen enkele leerling een inschrijving heeft tijdens de zomermaanden en u wel al lijsten en documenten wenst te printen voor datum van inschrijving. Tijdens het schooljaar hebben deze leerlingen wel een inschrijving en dient u niet op dergelijke wijze te werk gaan.

 

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten printen voor meerdere scholen/klassen/instellingen tegelijk?

Duidt er simpelweg meerderen aan en kies het formaat dat u wenst (opgelet niet elk formaat is voor alle document voor handen).

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Duplicaat getuigschrift : hoe afdrukken

Als de leerling de school heeft verlaten op het moment van afdrukken en u kiest document “getuigschrift” op niveau “inschrijving-leerling” wordt er automatisch het woord duplicaat op afgedrukt omdat het dan van toepassing is.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Exporteren : exporteren naar Excel of pdf vanuit zoeken leerling/inschrijving

Zoeken -> Leerlingen OF Inschrijvingen -> Voer uw zoekfunctie uit “Huidig schooljaar”, “Volgend schooljaar” of specifieker via “Zoeken” -> Gebruik de knop “pdf” OF “xls” bovenaan de lijst.

De pdf-file zal automatisch geopend worden.

Voor de Excel-file: Kies “Opslaan” -> kies locatie -> kies een naam -> niet vergeten de extensie erbij te typen nl. “.xls” (punt xls) voor Excel-file -> kies “Opslaan” -> “Openen”.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Financiële coëfficiënt : waar kan ik die wijzigen?

U vindt die bij Details -> inschrijving -> Correctie-tabblad.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Fiscaal attest : enkele aandachtspunten

Zie hier

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Foutmelding : referentie zending niet uniek

Oorzaak: uw edisonbestand dat u tracht te versturen bevat een zendingsnummer dat eerder al werd gebruikt.

Oplossing: maak via Extra – administratie een nieuw bestand aan en verstuur het juiste. Het zendingsnummer zit in de bestandsnaam genoteerd, zo kunt u zien dat u zeker het meest recente gaat versturen.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Geboortedatum : verkeerd ingegeven, leerlingen 2,5 jaar

Ik heb leerling verkeerde geboortedatum gegeven en nu kan ik hem niet inschrijven want hij is nog geen 2.5 jaar :

Stap 1 : Ga naar zoeken -> leerling
Stap 2 : Klik op +over alle scholen
Stap 3 : Geef rijksregisternummer leerling in en zoek
Stap 4 : klik leerling aan
Stap 5 : U kan leerling hier inschrijven: klik nieuw
Stap 6 : Schrijf leerling in in de toekomst (vb: schooljaar 2014-2015) zodat hij zeker 2.5 zou zijn
Stap 7 : Als leerling is ingeschreven, gaat u naar DETAILS LEERLING en past u de geboortedatum aan: niet vergeten te bewaren!
Stap 8 : Dan gaat u terug naar DETAILS INSCHRIJVING en naar het tabje loopbaan
Stap 9 : Daar duidt u de foute inschrijving aan en klik je op VERWIJDER
Stap 10 : Vervolgens schrijft u de leerling in in de juiste klas

(gepubliceerd januari 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Geboortedatum onbekend : hoe ingeven?

Dit kan enkel voor niet-Belgen. U kiest de juiste nationaliteit en kunt dan aanvinken dat de geboortedatum onbekend is. Vervolgens vult u de geboortedatum in als 00/00/jjjj.

Wij krijgen bericht van het Departement Onderwijs en Vorming dat sommige scholen een ongekende geboortedatum voor leerlingen, verzenden als 01/01/jjjj ipv 00/00/jjjj.

Mogen wij u vragen de verbeteringen aan te brengen waar nodig?

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Gebruikersbeheer : hoe werkt dit binnen de module P L A T O leerlingen?

De contactpersoon die genoteerd staat op het formulier voor “aanvraag gebruikers P L A T O ”, dat door u aan ons bezorgd is, zullen wij “gebruikersbeheerder” maken voor de module P L A T O leerlingen.

Een gebruikersbeheerder heeft dus meer rechten dan een andere gebruiker van de leerlingenadministratie. Deze heeft de mogelijkheid om te bepalen wie toegang krijgt tot zijn/haar school.

Indien u zelf geen gebruikersbeheerder wenst te zijn, dan kunt u uw rol uiteraard doorgeven aan iemand anders binnen uw school.
U ontvangt een mail op het e-mailadres genoteerd bij de naam van de contactpersoon van de school met nadere informatie.

Hoe het werkt leest u in de handleiding in de applicatie zelf.

Raadpleeg ook:

Handleiding wachtwoord vergeten

Handleiding wachtwoord wijzigen 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Gezinshoofd : hoe aanduiden?

Stap 1 : Open de leerlingenfiche (Zoeken -> Leerling -> op de naam klikken);

Stap 2 : Kies tabblad “detail” -> daar gezinshoofd invullen en BEWAREN. U kunt pas een gezinshoofd kiezen als er ook één of meer relaties bestaan voor de leerling.

50,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Gezinsoudste : wat bepaalt wie gezinsoudste is?

Gezinsoudsten worden PER INSTELLINGSNUMMER berekend louter en alleen op basis van de adreslink.

66,67% van 3 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Gezinsoudsten : mijn gezinsoudsten zijn aangeduid maar komen niet allemaal voor

Dat komt omdat de desbetreffende leerling(en) nog gekoppeld is (zijn) aan een leerling die niet meer op school zit (momenteel geen inschrijving heeft) die als oudste wordt gezien. Daarom bestaat bij zoeken -> leerling de knop “aanpassen groepen” om net de volgende in lijn de oudste te maken. Eenmaal hierop klikken, lost dit op.

 

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Godsdienstkeuze : waar aanvullen?

Details -> Leerling -> Tabblad Edison

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


GOK - indicatoren opvragen bij schoolverandering?

Moet ik het formulier voor de GOKindicatoren laten invullen bij een schoolverandering? Neen!

Enkel bij nieuwe instappers of leerlingen die van een school in Wallonië/buitenland komen.

Waarom? Indien ze reeds voordien ingeschreven waren op een Vlaamse school, zijn deze indicatoren hoogstwaarschijnlijk al gekend bij AgODI en zullen zij via een terugzending u deze dan ook bezorgen. Uiteraard heeft u hiervan dan geen documenten ondertekend door de ouders, maar daarover mag/kan een verificateur niet vallen daar u de gegevens van AgODI zelf dan ontvangen heeft. 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


GOK : GOK zending

Een aparte GOK-zending bestaat niet meer. Het zenden van de GOK-indicatoren is opgenomen in de zending registratie gegevens van 1 oktober en 1 februari.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


GOK : hoe invullen per klas?

Waar kan ik GOKgegevens per klas invullen?

Ga naar extra -> edison -> GOK

(gepubliceerd januari 2009) 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


GOK : invullen GOK-indicatoren

U kunt deze in groep invullen via Extra -> Edison.

U kunt deze individueel invullen via Details -> Leerling -> Edison -> GOK. NIET VERGETEN aan te duiden GOK BESCHIKBAAR, anders komen de veldjes niet vrij om in te vullen.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


GOK-indicator : trekkende bevolking

De indicator "de ouders behoren tot de trekkende bevolking" wordt vastgesteld op basis van een attest. Voor de toepassing van dit artikel moeten de ouders beschikken over minstens één van de volgende attesten :

1° binnenschipper :

a) een attest van gezinssamenstelling waaruit blijkt dat beide ouders binnenschipper zijn;

b) een kopie van de aanvraag tot vermindering van het kostgeld voor kinderen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben;

2° kermis- en circusexploitanten en -artiesten :

a) een attest van gezinssamenstelling of een kopie uit het handelsregister waaruit blijkt dat beide ouders kermis- of circusexploitanten of -artiesten zijn;

b) een lidmaatschapskaart van foorreiziger of kermisexploitant;

c) een kopie van de aanvraag tot vermindering van het kostgeld voor kinderen van wie de ouders geen vaste verblijfplaats hebben;

3° Romzigeuners, Manoesjzigeuners, Voyageurs en andere personen met een nomadische cultuur :

a) een verklaring van de burgemeester dat het vermelde adres een terrein is dat specifiek bedoeld is voor trekkende bevolking (Rom, Voyageur, Manoesj);

b) een attest van woonwagenbewoner,ingevuld en ondertekend door een VZW die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is of door een specifieke dienst of cel binnen een stad of gemeente;

4° Romazigeuners :

a) een document, opgesteld door een officiële instantie van het land van herkomst waaruit blijkt dat de voormelde persoon behoort tot de groep van de woonwagenbewoners. Bij documenten die opgesteld zijn in een andere taal dan het Nederlands, Frans, Engels of Duits, kan een Nederlandse vertaling gevraagd worden, opgesteld door een Belgische beëdigde vertaler;

b) gedurende de periode dat de asielprocedure loopt, een document dat bij de asielaanvraag gevoegd is waarin verklaard wordt dat de aanvrager Roma is;

c) een verklaring van een asielcentrum dat de voormelde persoon bekend staat als Romazigeuner;

d) een attest van woonwagenbewoner, ingevuld en ondertekend door een VZW die door de Vlaamse Gemeenschap erkend is of door een specifieke dienst of cel binnen een stad of gemeente.


Meer details over GOK-indicatoren en toekenning van middelen: Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon basisonderwijs

(gepubliceerd december 2008)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


GOK-indicatoren : waar lijst bekomen?

Er is geen lijst als zodanig in PLATO aanwezig. Wel beschikken wij over een exceldocument nl Export waaruit al deze gegevens te halen zijn. U kunt dit document downloaden op niveau instelling/klas of inschrijving/leerling. U vinkt het nodige aan en klikt op Excel. U verkrijgt nu een lijst die bijna alle leerlingengegevens bevat.

Hoe u deze Excel kunt bewerken leest u hier .

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


GON ASS “rode” leerling (dit is een leerling die uren genereert via afwijkingsuren) : hoe aanduiden in P L A T O leerlingen?

Niet! Die lln worden niét opgegeven aan de verificatie en worden dus NIET MEER INGESCHREVEN in de school voor BuBaO. Dit omdat ze na 2 jaar GON-begeleiding uitgeschreven zijn en verder uit de afwijkingsuren van GON-ASS-begeleiding beneficieren.

Enkel leerlingen die GON-eenheden genereren worden ingeschreven in de school voor BuBaO, opgenomen in de GON-zending en opgegeven aan de verificatie.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


GON-leerlingen : hoe een lijst van GON-leerlingen bekomen?

U kan een export naar Excel doen via zoeken -> inschrijving -> +zoeken -> geldigheidsperiode NU -> GON aanvinken -> zoeken en dan de XLS-knop.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Inschrijven leerling : hoe te werk gaan?

stap 1 : Kies links Zoeken -> Leerling;

stap 2 : Kies “Zoeken over alle scholen” en zoek op RRNR;

stap 3 : Gevonden? Zie stap 6 – Niet gevonden? Ga verder;

stap 4 : Kies “NIEUW” bovenaan;

stap 5 : Vul tabblad detail en adres in -> BEWAAR;

stap 6 : U komt in scherm van “detail” -> “inschrijving” (staat links) terecht en links bovenaan staat de naam van de leerling getoond;

stap 7 : Kies in dat scherm ook NIEUW;

stap 8 : Vul minimaal de verplichte velden in en BEWAAR.

88,89% van 9 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Instelling/school vorig jaar : wat invullen?

 • een geldig schoolnummer (6 cijfers)

 • 999999: was vorig jaar niet ingeschreven in een school of niet gekend

 • 108233: school van de Franse Gemeenschap.

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Integer : bewaren van een leerlingenfiche leidt tot foutboodschap “geen valide integer”

Kijk het adres na. Letters mogen NIET voorkomen in het veldje huisnummer, daar een Edison-zending geen letters aanvaardt als huisnummer. U dient dit te plaatsen bij busnummer.

Opgelet: een spatie naast het huisnummer is niet zichtbaar, maar eveneens een invalid integer.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Interne fout

 

Gelieve ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen en wij verhelpen dit zo snel mogelijk.

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Klas : ik kan bij inschrijving de juiste klas niet selecteren in het afrolmenu

Oorzaak:
klas bestaat niet voor de desbetreffende school/vestiging/afdeling/schooljaar.

Oplossing:
kies Zoeken -> Klas -> kies NIEUW -> maak deze klas aan binnen de juiste school/vestiging/afdeling/schooljaar.

Opmerking:
let zeker op het schooljaar bij het aanmaken van een klas, daar klassen per schooljaar worden ingericht!

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Klaslijsten : alfabetische klaslijsten met adres van de leerlingen

U kan alfabetische klaslijsten afprinten die ook de adres-informatie van de leerlingen bevatten. Deze lijst bevat alle door u geselecteerde klassen.

Hiervoor gaat u naar Extra -> DOCUMENTEN
-> datum : de datum is een datum tijdens de periode dat leerlingen ingeschreven zijn, dit betekent groter of gelijk aan 01/09 en kleiner of gelijk aan 30/06
-> niveau : klas
-> document : alfabetische klaslijsten
u checkt de vakjes van de klassen aan waarvan u de klaslijsten nodig heeft en vraagt een pdf-document.

U krijgt dan een alfabetische lijst per klas (één blad per klas) waar het adres en titularis opstaat.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Klassen : een klas twee keer opgehoogd?

U heeft een klas twee keer opgehoogd via Extra -> ophogen klas. Hoe oplossen?

 Ga naar zoeken -> klas-> kies volgend schooljaar ->klik de klas aan die er teveel staat -> kies verwijderen.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Klassen : ik zie klassen dubbel voorkomen.

Oorzaak: meermaals aangemaakt.

Oplossing: ga naar Zoeken -> Klas en verwijder de dubbels.

Opgelet!!! Enkel klassen waar niemand in zit, kunnen verwijderd worden.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Klassen ophogen en leerlingen inschrijven

Raadpleeg de handleiding 4.1 ophogen klas en 4.2 ophogen leerling. 

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Klasverandering : hoe?

Betreft het een correctie van de klasnaam, dus geen officiële klasverandering: Selecteer de desbetreffende inschrijvingslijn in het loopbaanscherm -> Kies “Corr” -> Pas de klas aan -> Bewaar.

Betreft het wel een officiële klasverandering: Selecteer de desbetreffende inschrijvingslijn in het loopbaanscherm -> Kies “Verander” -> Pas de klas aan EN instapdag wijzigen naar de dag waarop de klasverandering plaatsvindt -> Bewaar.

100,00% van 5 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Kleutertelling : Alle info verzameld

Scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs met niveau kleuteronderwijs zenden vanaf 30 juni de gegevens van de aanwezigheden van de kleuters naar hun schoolbeheerteam. 

Welke gegevens? Waarom? Hoe invullen in PLATO? Leest u hier

Wenst u een document mee te bezorgen aan de lagere school, dan kunt u gebruik maken van het document "Attest halve dagen aanwezigheden kleuters". Merk op dit is enkel geldig voor de niet-leerplichtige leerlingen. De leerplichtige leerlingen, worden sowieso geacht op school te zijn. Wenst u ook aan deze leerlingen een document te overhandigen, dan kunt u kiezen voor "Aantal afwezigheden". beiden op niveau Inschrijving/Leerling. 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Leerling : er ontbreekt een leerling

 

• Voorbeeld 1 :

Na het overzetten van de leerlingenadministratie ontbreekt 1 leerling. Pieter Staesens werd ingeschreven op 01/09/2004 in het 3de leerjaar. Ik heb een fiche aangemaakt voor de leerling en ingeschreven in het schooljaar 2004/2005 in het 3de lj. Het stamboeknummer dat werd toegekend klopt echter niet: In het originele pakket had hij 0400001 in Plato krijgt hij 0400002. Hoe kan ik dit corrigeren? Hoe kan ik ook de voorbije schooljaren toevoegen om de leerling in het 6de leerjaar te steken. 2005/2006 L4 - 2006/2007 L5C - 2007/2008 L6K

Stap 1 : Zoeken -> Leerlingen -> Over alle scholen -> zoek de leerling op op RRNR -> gevonden -> naar stap 3 anders verder stap 2.

Stap 2 : Kies NIEUW en breng personalia terug in -> BEWAAR.

Stap 3 : U komt in leeg scherm (of al enkele regels) -> NIEUW bovenaan kiezen (u bevindt zich in Details -> inschrijving – dat ziet u links bovenaan getoond).

Stap 4 : Vul alle gegevens in van het allereerste schooljaar waarin de leerling is ingeschreven (schooljaar waarin leerling zijn stamboeknummer heeft gekregen) -> bewaar – in dit voorbeeld schooljaar 2004-2005 – gebruik allereerste inschrijfdatum en dat is dan in dit voorbeeld 01/09/2004.

Stap 5 : Opnieuw bij details -> inschrijving -> nieuw volgend schooljaar inbrengen -> bewaar – in dit voorbeeld schooljaar 2005-2006 – gebruik als instapdatum in dit voorbeeld 01/09/2005.

Stap 6 : Opnieuw bij details -> inschrijving -> nieuw volgend schooljaar inbrengen -> bewaar – in dit voorbeeld schooljaar 2006-2007 – gebruik als instapdatum in dit voorbeeld 01/09/2006.

Stap 7 : Opnieuw bij details -> inschrijving -> nieuw volgend schooljaar inbrengen -> bewaar – in dit voorbeeld schooljaar 2007-2008 – gebruik als instapdatum in dit voorbeeld 01/09/2007.
Indien leerling foutief stamboeknummer krijgt -> ga naar details -> inschrijving -> selecteer die lijn (in dit voorbeeld schooljaar 2004-2005) Probeer eerst via CORRIGEER of u stamboeknummer kunt wijzigen en opslaan.

Indien P L A T O dit niet aanvaardt, dient u TERUG te keren en de regel te selecteren en VERWIJDEREN. Naar alle waarschijnlijkheid zit de leerling al in P L A T O zodoende starten vanaf hier stap 1. U heeft stap 1 waarschijnlijk overgeslagen en onmiddellijk met NIEUW gestart.

 

• Voorbeeld 2 :

Een voorbeeld : neem leerling Jan Jansen met stamboeknummer 0100001 bijvoorbeeld.
Jan zit al jaren bij u op school sinds 01/09/2001.

Stap 1 : Zoeken -> Leerlingen -> Over alle scholen -> zoek de leerling op op RRNR -> gevonden -> naar stap 3 anders verder stap 2.

Stap 2 : Kies NIEUW en breng personalia terug in -> BEWAAR.

Stap 3 : U komt in leeg scherm (of al enkele regels) -> NIEUW bovenaan kiezen (u bevindt zich in Details -> inschrijving – dat ziet u links bovenaan getoond).

U doet alsof schooljaar 2001-2002 is en kiest dat dus ook en de afdeling van toen, vestiging van toen en klas van toen, inschrijvingsdatum van toen -> BEWAREN.

Stap 4 : Jan krijgt nu een stamboeknummer, maar dat is niet juiste, dus u selecteert de lijn -> knop CORR en u past nummer aan naar juiste en bewaart.

Stap 5 : Opnieuw bij details -> inschrijving -> Nu moet u weer NIEUW doen en doet u alsof schooljaar 2002-2003 is, kiest dus dat schooljaar, afdeling, vestiging, klas -> bewaren.

Stap 6 : Opnieuw bij details -> inschrijving -> Nu weer NIEUW en doet u alsof schooljaar 2003-2004 is, kiest dus dat schooljaar, afdeling, vestiging, klas -> bewaren.

En zo herhaalt u dat t.e.m. meest recente schooljaar bv. 2007-2008.

Jan zit er nu terug in.

100,00% van 3 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Leerlingen : ophogen leerlingen BuBaO : veld administratieve BO-type is leeg

Wat te doen indien het veld administratieve BO-type leeg is bij ophogen?

Kies zoeken -> inschrijving -> open leerlng -> komt op correctie scherm -> bewaren. Herhaal deze procedure voor elke leerling die niet voorkomt in uw linker lijst voor ophogen leerlingen.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Lijsten : hoe lijsten aanvragen?

Lijsten zoals ze nu reeds gekend zijn bij Zoeken -> Personeel -> Lijsten, worden ook toegevoegd bij leerlingen vanaf het najaar 2008.

Deze lijsten zullen raadpleegbaar zijn op het scherm en exporteerbaar naar pdf en Excel.
Wanneer u een lijst wenst toegevoegd te zien, is het handig dat u ons een voorbeeldlijst bezorgt.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Loopbaanscherm : navigeren tussen personalia en loopbaanscherm bij inbrengen personalia leerling

Inbrengen van personalia van een leerling brengt mij naar het loopbaanscherm van de leerling zonder mogelijkheid terug te keren naar de personalia.

Dit klopt, omdat u de personalia inbrengt in P L A T O en niet in uw school. Als een leerling geen inschrijving bij u heeft, heeft u geen rechten om personalia van een leerling te zien of wijzigen op uw scherm. U kunt van zodra u een inschrijving voor de leerling heeft gemaakt wel aan de personalia van de leerling om verdere gegevens als relaties en edison aan te vullen.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Namen : éénvormigheid

zie hier

(gepubliceerd maart 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Navigeren tussen leerlingen

Het is wenselijk om van leerling naar leerling te kunnen gaan via een knop “volgende”. Dit zal in de toekomst toegevoegd worden.

100,00% van 10 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Notitielijst bekomen in P L A T O?

Via Extra -> Documenten -> Niveau klas
of u kunt exporteren naar Excel vanuit zoeken -> leerling en zoeken -> inschrijving wanneer u een Excel wilt bezorgen aan de leerkrachten waarop ze kunnen noteren.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Ophogen : kleuter van 2 jaar en 6 maanden

2 jaar en 6 maanden – Bij ophogen ondervindt u problemen voor deze kleuters nl. u krijgt de melding dat de leerling pas ingeschreven kan worden als deze 2 jaar en 6 maanden is.


Oorzaak: Bekijk de loopbaan van de leerling. Bij schooljaar 2007-2008 staat vermoedelijk 01/09/2007 als inschrijvingsdatum en dat is fout.

Oplossing: Selecteer de regel van 2007-2008 met foute inschrijvingsdatum -> kies corrigeer -> pas INSCHRIJVINGSDATUM en INSTAPDAG aan naar de juiste datum -> bewaar. Nu kunt u wel ophogen voor deze leerlingen.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Oud-leerling : hoe een oud-leerling terug inschrijven?

Mogelijkheid 1: Kies zoeken -> Inschrijving -> ZOEKEN -> geldigheidsperiode ALLES (dat eerst kiezen) dan naam invullen of stamboeknummer of … zodat je de leerling zal vinden -> Zoeken -> Selecteer die regel -> Kies tabblad loopbaan (bovenaan) -> NIEUW kiezen en inschrijven.

Mogelijkheid 2: MOET JE RIJKSREGISTERNUMMER HEBBEN kies zoeken -> Leerling -> over alle scholen -> RRNR inbrengen -> Zoeken -> Selecteer die regel -> Kies tabblad loopbaan (bovenaan) -> NIEUW kiezen en inschrijven.

100,00% van 4 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Overstap naar P L A T O : stappen te volgen na import van uw gegevens in P L A T O

Wanneer uw gegevens in P L A T O geïmporteerd zijn ontvang u van ons naast de informatie om aan de slag te kunnen gaan ook

- de EXCEL-file die we gebruikt hebben om uw data te importeren

- de log-file die een overzicht geeft van de import

- een export-memo file die u kan gebruiken om de importgegevens te analyseren

Vóór u met uw gegevens aan de slag gaat, moet u de "foutboodschappen" en "waarschuwingen" van de log-file doornemen, zodat u kan beslissen of u eventueel nog gegevens dient te corrigeren of manueel invoeren. 

 

66,67% van 3 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Persoonlijke fiche leerlingen : hoe persoonlijke fiche van een leerling bewerken?

Enkel van leerlingen die een inschrijving hebben in uw school, kunt u de leerlingdetails, de personalia bewerken.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Problematische afwezigheid : wanneer?

Na 30 halve dagen code B per leerling per schooljaar. Niet 30 kalenderdagen.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Relatielink : waarschuwing ivm gekoppelde leerlingen


Ik krijg een waarschuwende boodschap bij opslaan van de fiche ivm gekoppelde leerlingen?

Op basis van adreslink:
Dan worden ENKEL straat, huisnummer, busnummr, postcode en gemeente doorgekopieerd naar alle anderen van de adres groep. Niet telefoonnummer of mailadres of ...

Op basis van relatielink:
Dan worden ENKEL de relaties met al hun gegevens gekopieerd naar alle anderen van de relatie groep

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Relaties : ander adres dan leerling

• Uitgevinkt betekent : de persoon/relatietype heeft zelfde adres als de leerling, dus op elk document zal voor deze hetzelfde adres als dat van de leerling gekozen worden.

• Aangevinkt betekent : de persoon/relatietype heeft niet hetzelfde adres als de leerling, dus op elk document zal voor deze ofwel geen adres gekozen worden indien niet ingevuld, anders het ingevulde bij de desbetreffende relatie.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Relaties : ik zie nergens mama, papa enz.

Oorzaak : uw schermresolutie

Oplossing : kies in de balk “relatie bewaard” rechts voor verkleinen en scroll naar beneden, daar zijn ze.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Relaties : mama en papa zijn gewisseld

Oorzaak:
In Maestro bestond niet de aanduiding “mama” en “papa” wel “vader/moeder” en “moeder/vader”. P L A T O kent wel deze aanduiding. Zodoende wordt er door P L A T O een keuze gemaakt bij import wie als mama en wie als papa wordt aanschouwt van de relaties.

Oplossing :
type relatie MOEDER moet VADER worden en omgekeerd: Manueel aanpassen door leerlingenfiche te openen -> Detail “leerling” -> tabblad “relaties” -> relatie aanklikken in de lijst onderaan uw scherm getoond. 

OPGELET JE KAN GEEN TWEE PAPA’S en GEEN TWEE MAMA’S KIEZEN -> dus van VADER maak je bv. eerst “ANDER” als type relatie -> Bewaren -> van MOEDER maak je dan VADER -> Bewaren -> van ANDER maak je vervolgens MOEDER -> Bewaren.

100,00% van 4 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Relaties : naam en voornaam zijn gewisseld

Oorzaak:
In Maestro stond de voor- en familienaam in 1 veld, in P L A T O is er een apart veld voor voornaam en een apart veld voor familienaam, zodoende wordt een “deeltje” tekst geplaatst bij voornaam en een “deeltje” tekst geplaatst bij familienaam. Dit was niet anders op te vangen.

Oplossing:
Manueel aanpassen door leerlingenfiche te openen -> Detail “leerling” -> tabblad “relaties” -> relatie aanklikken in de lijst onderaan uw scherm getoond -> verbeteren -> bewaren.

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


RIJKSREGISTER-BISnummer : foutmelding

U krijgt een foutboodschap op rijksregister- bisnummer voor iemand met Belgische nationaliteit.

Deze boodschap is waarschuwend, niet blokkerend. Een rijksregisternummer wordt volgens een standaard formule berekend, er kunnen echter fouten insluipen. Bent u zeker van het nummer? Bent u zeker van de nationaliteit? Kies dan OK en negeer verder deze boodschap.
Zie ook geïntegreerde helpfunctie.


U krijgt een foutboodschap op rijksregister- bisnummer voor iemand met niet-Belgische nationaliteit.
Dat komt omdat voor niet-Belgen een BISNummer bestaat ter vervanging van een rijksregisternummer en een BISnummer heeft niet dezelfde berekeningswijze als rijksregisternummer, vandaar de waarschuwende melding. Als u zeker bent van het ingebrachte nummer en nationaliteit, negeert u deze opmerking en kiest u OK.
Zie ook geïntegreerde helpfunctie.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Rijksregisternummer – foutmelding dat rijksregisternummer uniek moet zijn

Dit betekent dat de leerling al in P L A T O zit, dus i.p.v. nieuw in te geven -> zoeken -> leerling -> over alle scholen -> nummer ingeven -> zoeken -> leerling aanklikken -> komt op leeg scherm -> daar “nieuw” kiezen om deze in te schrijven. Eventueel kunt u via details -> leerling NA inschrijving zijn/haar personalia verbeteren.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Roepnaam school

Op alle documenten van de leerlingenadministratie zal de roepnaam van uw school te zien zijn. Deze zal onder of naast de officiële schoolnaam geprint worden. Indien deze niet correct is bij u, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen en wij passen de database aan

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


School- of studietoelage aanvragen?

Voor het school- en academiejaar 2008-2009 kunt u digitaal of op papier een aanvraag indienen. Dit kan voor kleuter-, lager en secundair onderwijs en voor hoger onderwijs.

U vindt hier het papieren aanvraagformulier.

Doe uw aanvraag online.

Meer info – klik hier.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Schoolnaam : kan de naam van de school aangepast worden?

Uzelf kunt dit niet, wij moeten dit aanpassen in onze database.

• Voor alle vrije scholen: zij hebben eenzelfde standaardnaam, deze wordt dus niet aangepast in de database van het VSKO. Wel voorzien wij op alle mogelijke documenten van leerlingen tevens de roepnaam van de school.

• Voor alle scholen niet aangesloten bij het VSKO: zij kunnen wel de naam van de school eventueel door ons laten wijzigen.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Schoolverandering

Samenvatting en omzendbrief. Klik hier

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Sorteren : hoe is de sortering van leerlingen opgebouwd?

De sortering werkt zoals in de meeste syllabussen. Een voorbeeld daarvan is het telefoonboek. Zo komt “Dedecker” voor “De Grande” voor “Dewallef”. Concreet: spaties hebben geen voorrang.
U kunt sorteren door op de NAAM van de kolomkop zelf te klikken bv. “naam”, niet op het pijltje in de kolomkop.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Stamboek : bij wijziging financiële coëfficiënt nieuwe stamboeklijn?

Ja! Daarom ga via “verander” te werk ipv “corrigeer”.

(gepubliceerd februari 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Stamboek : er zijn hiaten in de nummering van het stamboek

Het is normaal dat de nummers elkaar niet opvolgen. Tijdens het schooljaar 2007-2008 is de teldatum immers 01/02/2007. Dit betekent dat alle leerlingen ingeschreven op 01/02/07 en later erop voorkomen. Tijdens het schooljaar 2008-2009 is de teldatum 01/02/2008 voor uitprint van uw stamboekregister. Let wel op! De nummering in uw stamboek voor alle inschrijvingen vanaf de hierboven vermelde teldatum MOET wel volgen, daar mogen geen hiaten voorkomen.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Stamboek : vermeldt ook oud-leerlingen

Het is normaal dat op het stamboek ook oud-leerlingen voorkomen. Tijdens het schooljaar 2007-2008 is de teldatum 01/02/2007. Dit betekent dat alle leerlingen ingeschreven op 01/02/07 en later erop voorkomen. Tijdens het schooljaar 2008-2009 is de teldatum 01/02/2008 voor uitprint van uw stamboekregister.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Stamboeknummer niet uniek

Ik heb leerlingengegevens ingegeven en leerling al ingeschreven. Wanneer ik later het stamboeknr wil aanvullen, krijg ik melding: stamboeknummer is niet uniek:
Deze leerling zit al in PLATO.
Stap 1 : U gaat eerst huidige inschrijving verwijderen
Stap 2 : Hiervoor gaat u naar DETAILS INSCHRIJVING
Stap 3 : Dan naar tabje loopbaan: klik inschrijving aan en verwijder (indien meerdere, verwijder meerdere inschrijvingen)
Stap 4 : Dan gaat u naar ZOEKEN LEERLING: kies hier +over alle scholen
Stap 5 : Zoek op RRN
Stap 6 : Klik leerling aan en geef deze de inschrijving: stamboeknummer staat al ingevuld bij details

OF

Stap 1 : U gaat eerst huidige inschrijving verwijderen
Stap 2 : Hiervoor gaat u naar DETAILS INSCHRIJVING
Stap 3 : Dan naar tabje loopbaan: klik inschrijving aan en verwijder (indien meerdere, verwijder meerdere inschrijvingen)
Stap 4 : Zoeken -> inschrijving -> + zoeken -> zoek op stamboeknummer
Stap 5 : Klik leerling aan en geef deze de inschrijving: stamboeknummer staat al ingevuld bij details

(gepubliceerd januari 2009) 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Stamboeknummer – hoe aanpassen?

Selecteer de inschrijvingslijn -> corrigeer -> stamboeknummer wijzigen -> opslaan.
Opgelet 1ste inschrijvingsdatum MOET corresponderen met dit stamboeknummer = inschrijvingsdatum waarop kind voor het eerst is ingeschreven en toen ook zijn stamboeknummer dus kreeg.

Wat als 2 kinderen elkaars stamboeknummer hebben? U kiest een stamboeknummer dat even niet in gebruik is voor de eerste, zo kunt u de  tweede aanpassen, vervolgens terug de eerste.
Voorbeeld: Leerling x heeft 0700059 en y 0700058 deze moeten gewisseld. Dubbele stamboeknummers worden niet aanvaard, dus: van x maakt u bv. 0700060 (niet in gebruik) -> nu kunt u van y 0700059 (omdat 0700059 niet in gebruik is) maken en nadien van x maakt u 0700058.

100,00% van 3 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Stamboeknummering : de nummering in het stamboek is niet chronologisch

Oorzaak:
Het document stamboek kijkt naar de “Eerste inschrijvingsdatum”, dit is immers de inschrijvingsdatum waarop de leerling zijn stamboeknummer heeft gekregen en voor het eerst is ingeschreven.

Oplossing:
Ga naar “Zoeken” -> “Inschrijving” -> Selecteer de leerling die fout staat -> Ga naar de “Loopbaan” (bovenaan te kiezen) -> Selecteer de laatste inschrijvingsregel -> Kies “Corr.” -> Pas de “Eerste inschrijvingsdatum” aan volgens het principe hierboven beschreven -> Bewaren.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Stamboekregister : volgorde van de leerlingen klopt niet

Controleer de EERSTE inschrijvingsdatum van deze leerlingen in hun inschrijvingsfiche. Verbeter waar nodig.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Teldatum : zoeken op teldatum

Via de zoekopdrachten kan u de lijsten opvragen van alle leerlingen die op een bepaalde datum regelmatig ingeschreven waren voor een bepaalde klas, of voor uw school.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Telefoonnummers

U kunt telefoonnummers zowel bij de leerling als bij de relaties van de leerling invullen en dat voor elke relatie. Gaande van GSM, tot huistelefoon, werktelefoon, noodnummer enz …
Het telefoonnummer dat getoond wordt bij zoeken -> leerling is dit wat ingevuld is bij de personalia van de leerling en niet dat van het gezinshoofd.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Telling : hoe vindt u ze in P L A T O?

Velen onder u nemen de woorden “septembertelling”, “oktobertelling”, “februaritelling” in de mond, echter dit zijn geen officiële termen en P L A T O hanteert wel de officiële namen. Hier leest u hoe ze noemen in P L A T O opdat u ze terugvindt in de handleiding.

Raadpleeg zeker ook op de vermelde tabbladen de geïntegreerde helpfuncties.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Tellingen : nieuwe tellingen schooljaar 2008 - 2009

Vanaf schooljaar 2008-2009 zullen er nieuwe tellingen leerlingen gewoon en buitengewoon basisonderwijs gehouden worden.

U kunt hier alle nodige informatie erover nalezen alsook de gevolgen die dat met zich meebrengt voor uw schooladministratiepakket P L A T O leerlingen.

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Terugzendingen

Raadpleeg de uitleg in de oefeningenbundel van schoolsecretariaten. 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Terugzendingen: afprinten

1) papierformaat = A4

2) richting = liggend

3) lettertype = Courier New

4) Lettergrootte = max. 8 punten

Wanneer u de terugzending zo instelt, krijgt u een perfecte afdruk. 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Uitschrijven : hoe een leerling uitschrijven?

Stap 1: Open de leerlingenfiche door erop te klikken;

Stap 2: Indien u vertrokken bent vanuit de lijst “Leerlingen”, bevindt u zich nu in de “Leerling”-details (zie link, “Leerling” blauw cursief bij details) -> kies links bij “Details” voor “Inschrijving” -> Ga naar stap 4;

Stap 3: Indien u vertrokken bent vanuit de lijst “Inschrijvingen”, bevindt u zich nu in de “Details” van de inschrijving (zie bovenaan, tabblad “Details” staat cursief) -> kies bovenaan voor “Loopbaan” -> Ga naar stap 4;

Stap 4: Selecteer de regel van de inschrijving die u wilt inkorten (meest recente regel meestal, dus de onderste regel die getoond wordt) -> 1-maal op klikken;

Stap 5: Kies “Schrijf uit”;

Stap 6: Vul onderaan datum in EN reden uitschrijving;

Stap 7: Bewaar.

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Vervoer : Documenten leerlingenvervoer

De documenten behorende tot de algemene omzendbrief leerlingenvervoer, zijn toegevoegd aan P L A T O onder niveau instelling. Dit weliswaar zonder oplijsting van de leerlingen, daar P L A T O geen module leerlingenvervoer bevat.

Welke vervoersdocumenten zijn er toegevoegd?

Vervoer Aanvraag BaO bijlage 10 (ODT) - stemt overeen met het document van de omzendbrief: Bijlage 10 - Aanvraag van individueel vervoer voor leerlingen uit het gewoon basisonderwijs - enkel de schoolgegevens zijn ingevuld, dit omdat u deze gegevens dan niet meer moet invullen en dus enkel de lijst van leerlingen dient u nog samen te stellen.

Vervoer Aanvraag Subsidie BaO bijlage 11 (ODT) - stemt overeen met het document van de omzendbrief: Bijlage 11 - Aanvraag van een subsidie voor het individueel vervoer van leerlingen uit het gewoon basisonderwijs - enkel de schoolgegevens zijn ingevuld, dit omdat u deze gegevens dan niet meer moet invullen en dus enkel de lijst van leerlingen dient u nog samen te stellen.

Vervoer Aanvraag Subsidie BuBaO bijlage 9 (ODT) - stemt overeen met het document van de omzendbrief: Bijlage 9 - Aanvraag van een subsidie voor het individueel vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs - enkel de schoolgegevens zijn ingevuld, dit omdat u deze gegevens dan niet meer moet invullen en dus enkel de lijst van leerlingen dient u nog samen te stellen.

Vervoer Aanvraag Subsidie Busbegeleiding bijlage 12 (ODT) - stemt overeen met het document van de omzendbrief: Bijlage 12 - Aanvraag van een subsidie voor busbegeleiding in het zonale leerlingenvervoer . De gegevens van de busbegeleiding dient u op te nemen in het tweede rekenblad van voorgaande link.

Vervoer Aanwezigheidslijst De Lijn P1 bijlage 5 (ODT) - stemt overeen met het document van de omzendbrief: Bijlage 5 - Aanwezigheidslijst voor De Lijn  - enkel pagina één, namelijk deze met de schoolgegevens is toegevoegd, dit omdat u deze gegevens dan niet meer moet invullen en dus enkel de lijst van leerlingen dient u nog samen te stellen.

Vervoer Draaiboek bijlage 15 (ODT) - stemt overeen met het document van de omzendbrief: Bijlage 15 - Draaiboek voor het leerlingenvervoer naar en van de school - enkel de schoolgegevens zijn ingevuld, dit omdat u deze gegevens dan niet meer moet invullen.

Vervoer Leerlingenlijst voorblad bijlage 7 (ODT) - stemt overeen met het document van de omzendbrief: Bijlage 7 - Leerlingenlijst - voorblad - enkel de schoolgegevens zijn ingevuld, dit omdat u deze gegevens dan niet meer moet invullen en dus enkel de gegevens over het traject dient u nog samen te stellen.

Vervoer Trimesteriele leerlingenlijst De Lijn bijlage 6 (ODT) - stemt overeen met het document van de omzendbrief: Bijlage 6 - Trimestriële leerlingenlijst voor De Lijn - enkel de schoolgegevens zijn ingevuld, dit omdat u deze gegevens dan niet meer moet invullen en dus enkel de lijst van leerlingen dient u nog samen te stellen.

Vervoer Treinkaart in Debet LEEG (ODT) - dit is het lege exemplaar, met enkel de schoolgegevens ingevuld. Om een exemplaar met ingevulde leerlinggegevens te openen, selecteert u hetzelfde document op niveau Inschrijving - Leerling.

Vervoer Validatie in Debet LEEG (ODT) - dit is het lege exemplaar, met enkel de schoolgegevens ingevuld. Om een exemplaar met ingevulde leerlinggegevens te openen, selecteert u hetzelfde document op niveau Inschrijving - Leerling.

Vervoer Duplicaat in Debet LEEG (ODT) - dit is het lege exemplaar, met enkel de schoolgegevens ingevuld. Om een exemplaar met ingevulde leerlinggegevens te openen, selecteert u hetzelfde document op niveau Inschrijving - Leerling. 

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Vervoer: Leerlingenvervoer

Waar vindt u de document en meer informatie over leerlingenvervoer?

Klik hier

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Voornamen : veel voorkomende fouten

In terugzendingen krijgen scholen wel vaker opmerkingen over foutieve voornamen terwijl leerlingen al jaren die voornaam dragen. De oorzaak hiervan ligt in het feit de voornaam ofwel een spatie of koppelteken bevat of gecorrigeerd werd.

Enkele voorbeelden om dit te verduidelijken:

1) Leerling noemt Ann en u had genoteerd An. U verbetert dit nadat u een zending al heeft gedaan. Gevolg: bi de volgende zending krijgt een foutboodschap. Logisch want de fout zat niet enkel bij u maar ook bij AgODI zelf in de databank. U dient dan contact op te nemen met hun zodat ook zij dit verbeteren.

2) Leerling noemt Anne Marie (gelet op de spatie). U krijgt terug als foutmelding dat er Anne moet staan ipv Anne Marie. Oorzaak: AgODI registreert enkel de eerste voornaam. Oplossing: opnieuw hun contacteren.

3)  Leerling noemt Anne-Marie (gelet op koppelteken). U krijgt terug als foutmelding dat er Anne moet staan ipv Anne-Marie. Oorzaak: AgODI heeft het fout staan in hun database en net als bij 1 moeten zij dit verbeteren want een koppelteken is een toegelaten karakter in de zending.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Zendingen : hoe de zending van de eerste drie schooldagen aanmaken?

Check eens de geïntegreerde helpfuncties bij Extra -> Edison -> 1-2-3 september voor het invullen ervan.


Check vervolgens de help-functie bij Administratie -> edison voor het aanmaken van de zending.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Zipfiles : uitpakken van en afdrukken van zipfiles

Sommige documenten worden aangeboden in een zipfile. Hoe kunt u deze uitpakken en in 1 keer afdrukken, klik hier .

Weliswaar bevat deze file de uitleg voor fiscale attesten in facturatie, maar dit gaat op voor eender welke gecomprimeerde file.

(gepubliceerd april 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Zoeken : leerling - inschrijving. Wat is verschil?

Zie tekst in bijlage  met praktijkvoorbeeld.
0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Zoeken : verschillend aantal tussen Zoeken -> Inschrijving en Zoeken -> leerling

Oorzaak: andere zoekwaarden genoteerd. P L A T O onthoudt de zoekwaarden die u heeft ingebracht. Als u bv. bij beiden op “nu” klikt wordt hetzelfde aantal getoond.

Opgelet: een leerling verandert “vandaag” van klas. Deze leerling heeft op datum van vandaag 2 inschrijvingsregels nl. één die eindigt op datum van “vandaag” in de oude klas en één die begint op datum van vandaag in de nieuwe klas. Dit schrijft immers het stamboekregister voor. Dan kan het inderdaad zijn dat bij zoeken -> inschrijving 1 record meer (lees 1 inschrijvingsregel meer) wordt geteld.

Opmerking: “huidig schooljaar” bij zoeken -> inschrijving kan in aantal verschillen van “huidig schooljaar” bij zoeken -> leerling en dit omwille van bovenstaande opmerking. Elke leerling heeft maar 1 record met personalia, maar kan op een schooljaar meerdere inschrijvingsregels, inschrijvingsrecords hebben.

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Zoeken op geldigheidsperiode

Standaard worden uw leerlingen getoond die op “Nu”, op datum van vandaag, ingeschreven zijn.
Opgelet tijdens de zomermaanden ziet u dus standaard geen leerlingen omdat elke leerling maar een inschrijving heeft t.e.m. 30/06. Kies “huidig schooljaar” of “volgend schooljaar” om de gewenste leerlingen op te roepen.

Nu : Leerlingen worden getoond die “Nu” ingeschreven zijn.

Huidig schooljaar : Leerlingen worden getoond die “Huidig schooljaar” ingeschreven zijn. Dit betekent inclusief zij die al eventueel de school verlaten hebben of zij die in de toekomst ingeschreven zijn.

Vorig schooljaar : Leerlingen worden getoond die “Vorig schooljaar” ingeschreven waren.

Volgend schooljaar : Leerlingen worden getoond die “Volgend schooljaar” ingeschreven zijn. U kunt immers leerlingen al ruim op voorhand inschrijven voor volgend schooljaar. Hier zijn geen richtlijnen aan verbonden.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Zoeken “mijn school” : hoe slechts 1 school zien als ik machtiging heb om voor meerdere scholen te werken?

Via “Zoeken -> Leerling” of “Zoeken -> Inschrijving” -> de desbetreffende school selecteren bij “scholen” en kiezen voor “Zoeken”.

De zoekfunctie wordt onthouden door P L A T O dus u keert niet elke keer terug naar de lijst van leerlingen over alle scholen heen waar u toegang toe heeft.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Zorg: Biedt P L A T O een zorgsysteem aan?

Neen, wel is er een koppeling met Zorgkompas

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig 
spacer
spacer