spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Administratie arrow FAQ arrow Facturatie
Facturatie FAQ


Aanstiplijst : hoe ingevulde aanstiplijst printen?

Zolang de aanstiplijst “onvolledig” is, wordt de blanco aanstiplijst geprint. Na invullen en nadat u op verwerken heeft geklikt, is deze “verwerkt” en als u deze dan print, staan de aantallen er eveneens op.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Aanstiplijst : invullen en bewaren

De knop “bewaren” zal de gegevens opslaan. Vergeet u echter van te bewaren? De knop “Terug” zal u erachter vragen zodat geen werk verloren gaat.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Aanstiplijst : printen van de aanstiplijst

Aanstiplijsten worden afgeprint :

• met lege aantallen (blanco): zolang de aanstiplijst niet is afgesloten of verwerkt.

• met ingevulde aantallen (de aanstiplijst omgezet in onkostennota’s ): van zodra u op "verwerken" heeft geklikt. De aanstiplijst wordt dan met de ingevulde aantallen geprint.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Aanstiplijst : wat betekent een grijs kadertje met cijfertjes bij een aanstiplijst?

Dat u de aanstiplijst heeft verwerkt, nl. onkostennota’s heeft aangemaakt en aanstiplijst, met uitzondering van de nulwaarden, niet meer wijzigbaar is. Raadpleeg de handleiding voor meer informatie

(aangepast januari 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Aanstiplijst: Horizontaal scrollen, eerste kolom blokkeren.

Kan de eerste kolom geblokkeerd worden bij horizontaal verschuiven van de schuifbalk?

Neen dit is niet mogelijk. De opbouw van het scherm namelijk: het verticaal scrollen, werken met kleuren en de opbouw van het programma zelf, verhinderen dit.

Met de schermresolutie die PLATO aanbeveelt zouden trouwens wel alle rubrieken standaard op uw scherm moeten staan, anders dient u deze te wijzigen.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Aanstiplijsten : 2 aanstiplijsten zijn gefactureerd naar eenzelfde onkostennota.

Zie dit nieuwsbericht. Hier kunt u niets aan doen. De handleiding schrijft dit ook voor. Wenst u dat deze alsnog gescheiden zijn tot twee onkostennota’s, dan zult u manueel de rubrieken teveel uit de onkostennota’s moeten halen, deze onkostennota’s omzetten in facturen en een nieuwe aanstiplijst aanmaken. U kunt de bestaande daarvoor gebruiken door deze te kopiëren, echter de aantallen worden niet mee gekopieerd.

Meer details vindt u in de handleiding “2.6 factureren”.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Aanstiplijsten : hoe aanmaken?

Stap 1 : synchroniseer via Systeem -> Synchronisatie

Stap 2 : bekijk het demofilmpje klik hier

Stap 3 : Afdrukken via “WIJZIGEN” -> “PRINT”

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Aanstiplijsten : hoe aanstiplijsten per afdeling bekomen?

U kunt aanstiplijsten maken per instelling, per vestiging, per klas. Echter ook per afdeling.

Zie handleiding 2.2.3 Toevoegen (verwijderen) van leerlingen voor een uigewerkt voorbeeld.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Aanstiplijsten : tips

U MOET werken met de aanstiplijsten.

• U kunt aanstiplijsten maken voor de periode die u zelf wenst.

• U kunt aanstiplijsten maken voor de groep die u zelf wenst: klas, vestiging, afdeling enz …

• De aanstiplijsten kunnen ingevuld worden door uw leerkrachten. Zij kunnen niet uw facturen/betalingen bewerken, wel kunnen zij de aantallen inbrengen die ze u anders op papier bezorgen. U kunt daar speciale toegangsrechten voor vragen.

• De uitprint van de aanstiplijst is vast bepaald. Hoe meer rubrieken, hoe smaller de kolommen. Let op de pop-up filter en gebruik de juiste versie van Acrobat Reader nl. 8.0.

• Let bij de keuze van uw rubrieken op het facturatieadres opdat u geen rubrieken van een andere school kiest, anders maakt u facturen op rekening van een andere school.

• De volgorde van de rubrieken is zoals u ze kiest.

• Een aanstiplijst kunt u leeg printen zo lang deze niet afgesloten is. Eenmaal afgesloten, dan is de uitprint altijd met aantallen.

• Een aanstiplijst die afgesloten is, kunt u niet meer bewerken noch wissen. Zo lang deze niet afgesloten is, kunt u deze bewerken door rubrieken bij te plaatsen, leerlingen bij te plaatsen enz …

• U kunt een aanstiplijst maken voor de hele school en nadien filteren op klas om in te vullen.

• Een aanstiplijst kunt u kopiëren. Dit is handig wanneer heel vaak dezelfde rubrieken terugkomen. Dan moet u enkel de nieuwe rubrieken of rubrieken die niet meer van toepassing zijn wijzigen.

• U kunt aanstiplijsten ook maken per categorie bv. een aanstiplijst voor de opvang, een aanstiplijst voor de refter enz … uiteindelijk komen alle rubrieken toch samen op 1 onkostennota van de leerling.

50,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Adreswijziging : hoe doorvoeren in facturatie?

Je hebt het adres van de leerling gewijzigd in de module leerlingen.
Vervolgens wil je ook facturen aanmaken op dit adres.

Stap 1 : eerst moet je synchroniseren in facturatie 

Stap 2 : ga naar facturatie -> domiciliëringen

 

Stap 3 : zoek je leerling, klik achteraan de balk op

edit-find.png

Stap 4 : selecteer het nieuwe adres en bewaar.

 

Indien je deze stappen niet doet, wordt het oude adres steeds op de factuur vermeld.

Waarom gebeurt dit niet automatisch?
Omdat je via Overzicht -> Domiciliëringen ook een ander adres dan het domiciel van de leerling als facturatie adres kunt kiezen (bv. de papa als de leering bij mama woont, of OCMW of …).

Als we standaard altijd het domicieladres zouden aanpassen, zou dit inhouden dat na elke synchronisatie deze adressen opnieuw aangeduid moeten worden en dat kan niet de bedoeling zijn.

(gepubliceerd mei 2009)

 

 

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Betaling ongedaan maken

Ik heb mijn factuur als betaald gezet, maar dit was een vergissing. De ouders hebben nog niet betaald. Ik wil dit dan ook ongedaan maken

Stap 1 : u zoekt uw verkeerde betaling in het tabblad betalingen
Stap 2 : u opent deze betaling via bewerken
Stap 3 : u verwijdert de factuur door op het minteken te klikken
Stap 4 : u kiest om het bedrag volledig terug te storten
Stap 5 : u klikt vervolgens op verwijderen

Uw betaling is nu ongedaan gemaakt

(gepubliceerd januari 2009)

100,00% van 3 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


BIC & IBAN : bereken de BIC- en IBAN-code van uw rekeningnummer

http://www.ibanbic.be/Default.aspx

100,00% van 7 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Boekhoudpakket : komt er een boekhoudpakket?

We hebben exports voorzien voor ProAcc, CEVI, Alfa (Schaubroeck) en Excel. Andere exports kunnen aangevraagd worden.

60,00% van 20 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


CODA : codabestanden niet conform standaard

Krijgt u bovenstaande boodschap? Controleer dan eerst volgende:

Stap 1 : Open uw coda-file met bv. kladblok of notepad

Stap 2 : Kijk op de bovenste regel uiterst rechts

Stap 3 : Laatste cijfer moet een 2 zijn en geen 1. Indien dit een 1 is beschikt u over CODA-bestanden in een foutieve versie die niet meer ondersteund wordt en moet u de bank vragen deze enkel nog in versie 2 aan te leveren.

Versie 2.1 is reeds in voege sinds 31 maart 2007. Versie 1 is niet meer de standaard sinds 31/12/2007.

 

(gepubliceerd april 2009)

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


CODA : ouders betalen voor broer en zus samen (tellen de facturen samen en gebruiken 1 OGM-nr.)

Stap 1 : school leest CODA-file in

Stap 2 : school hangt de betaling voor twee leerlingen aan slechts 1 leerling

Resultaat : er ontstaat bij die ene leerling nu een openstaand krediet immers het betaalde bedrag is te groot voor de geselecteerde factuur

Stap 3 : ga naar betalingen en zoek deze betaling op

Stap 4 : open de betaling en stort het krediet terug via de knop terugstorten

Stap 5 : zoek nu manueel in de lijst van facturen de factuur van broer of zusje en zet deze als betaald.

 

Benadruk bij de ouders dat ze per factuur, per OGMnr. een storting doen.

Het systeem is hier niet op voorzien en kan hier ook niet op voorzien worden. Manueel ingrijpen in deze situaties is altijd noodzakelijk.

(gepubliceerd april 2009)

100,00% van 3 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


CODA : rekeningnummer verkeerd

Krijgt u bovenstaande boodschap? Controleer dan eerst volgende:

Stap 1 : Open uw coda-file met bv. kladblok of notepad

Stap 2 : Kijk op de 2de regel (deze begint met cijfer 1 - eerste regel met 0)

Stap 3 : Tel vanaf positie 6 tem 42 dat is het rekeningnummer in de CODA-file. Dat moet hetzelfde zijn als uw rekeningnummer. Indien niet, soms gebeurt het dat een coda-bestand van de spaarrekening wordt ontvangen, kunt u deze niet inlezen. 

(gepubliceerd februari 2010)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


CODA-bestanden : tips om te werken met CODA-bestanden

Werken met CODA-bestanden is niet voor iedereen even gemakkellijk. Daarom in bijlage nog enkele tips & tricks opgelijst.

(gepubliceerd februari 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Datum vanaf en tot :

Opgelet bij datum vanaf en tot. Dit betekent bij:

• De aanstiplijsten - de datums behorende tot de geldigheidsperiode van de aanstiplijst.

• De onkostennota’s – de datum die daar wordt weergegeven. Bv. Uw aanstiplijst is van 01/09 t.e.m. 30/09 maar op 02/10 factureert u pas, dan staat er NIET 30/09 op uw onkostennota, maar 02/10 (niet zelf te kiezen is de datum waarop u op “factureer” klikt).

• De facturen – de factuurdatum die u heeft gekozen (wel zelf te kiezen).

• De betalingen – de EERSTE betalingsdatum, zelfs wanneer een factuur in stukjes wordt betaald.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Documenten in Facturatie

• Lege aanstiplijst : Zolang een aanstiplijst status “Onvolledig” heeft, wordt deze automatisch leeg geprint.

• Ingevulde aanstiplijst : Van zodra een aanstiplijst status “Verwerkt” heeft, wordt deze automatisch ingevuld geprint.

• Onkostennota : Tab “Facturen” -> U vinkt de onkostennota’s aan -> Print -> Kies “facturen printen” en de onkostennota’s worden geprint.
De uitprint van onkostennota = factuur met verschil van titel en vermelding van factuurnummer.

• Factuur : Tab “Facturen” -> U vinkt de facturen aan -> Print -> Kies “facturen printen” en de onkostennota’s worden geprint.
De uitprint van onkostennota = factuur met verschil van titel en vermelding van factuurnummer.

• Betalingsherinnering : U kunt enkel betalingsherinneringen printen voor facturen, niet voor onkostennota’s.

Stap 1: Vink de desbetreffende facturen aan.

Stap 2: Kies aanmaning en vul de datum in.

Stap 3: Vink de desbetreffende aanmaningen aan.

Stap 4: Print

• Creditnota : U kunt enkel creditnota’s printen voor facturen, niet voor onkostennota’s.

Stap 1: Vink de desbetreffende facturen aan.

Stap 2: Kies annulatie.

Stap 3: Vink de desbetreffende creditnota’s aan.

Stap 4: Print

• Overzicht facturen in Excel : Tab “Facturen” -> U vinkt de facturen/onkostennota’s aan-> Print -> Kies “Factuur overzicht in Excel”.

• Overzicht details van facturen/rubrieken in Excel : Tab “Facturen” -> U vinkt de facturen/onkostennota’s aan -> Print -> Kies “Facturen en rubrieken in Excel”.

• Overzicht ingelezen CODA-files : Tab “betalingen” -> coda-files -> Kies NIEUW of selecteer bestaande -> Print.

• Lijst van betalingen : Tab “betalingen” -> Voer de gewenst zoekfunctie uit -> Print -> U kunt kiezen voor pdf of Excel.
Tip: Wenst u de betalingen van een bepaalde dag, dan vult u bij vanaf en tot dezelfde datum in.

• Gevraagd toe te voegen dit najaar : Ingelezen DOM80-bestand & Overzicht van leerlingen per klas met DOMnr.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


DOM80-bestand fout

Sommigen melden ons dat ze hun DOM80-bestand niet kunnen uploaden wegens foutieve structuur. De structuur van het bestand is juist, maar sommigen onder u hebben foutieve gegevens bij het facturatieadres. Volgende items dus zeker controleren:

  • Uw bankcode: bestaat uit drie cijfers.
  • Uw schuldeisersnummer: bestaat uit 11 cijfers.
  • De spildatum: deze mag niet in het verleden liggen.

Voor de bankcode & schuldeisersnummer kunt u terecht bij uw bank.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Domiciliëringen – hoe opstarten met domiciliëringen?

Stap 1 : Vraag aan de bank
Voor de school een schuldeisersnummer (ook wel identificatienummer van de afgever genoemd) – bestaande uit 11 cijfers.

Voor de school de bankcode bestaande uit 3 cijfers.

Voor de school domiciliëringsdocumenten met de school voorbedrukt als schuldeiser. Hierop kunnen de ouders dan intekenen.

Vraag eventueel het bankprogramma aan om elektronische rekeninguittreksel te bekomen, betalingen te doen en domiciliëringsbestanden te verzenden (bv. Isabel, KBC online enz …).  Als u dat al heeft, kunt u navragen hoe u een domiciliëringsbestand elektronisch moet ondertekenen en verzenden.


Stap 2 : De ouders
Verwittig de ouders dat ze voortaan zullen kunnen gebruik maken van domiciliëringen en bezorg de blanco domiciliëringsformulieren aan de ouders.

De ouders bezorgen deze aan hun bank. De bank controleert de geldigheid van de opdracht en geeft aan de opdracht een nummer: het domiciliëringsnummer van de schuldenaar in dit geval de leerling dus.

Meerdere kinderen van eenzelfde gezin kunnen perfect eenzelfde domiciliëringsnummer krijgen.


Stap 3 : De school
Vul bij “facturatie” – “facturatie adressen” uw domiciliëringsgegevens aan door dit aan te vinken en bankcode en schuldeisersnummer in te vullen.

Vul bij “facturatie” – “domiciliëringsnummers” deze van de leerlingen in.

Maak uw onkostennota’s op naar vaste gewoonte, print deze uit met geschrapt overschrijvingsformulier (immers betaling is via domiciliëring), geef ze mee aan de ouders zodat ze kunnen nakijken en u eventueel nog kunt verbeteren.

Pas na enkele dagen maakt u van de onkostennota’s facturen die u via DOM80-bestand kunt aanbieden aan uw bank. Raadpleeg hiervoor de handleiding.

71,43% van 7 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Domiciliëringsbestand : aanmaken domiciliëringsbestand

Een domiciliëringsbestand kunt u in P L A T O aanmaken op het niveau dat u wenst : voor de hele school, per vestiging of zelfs per klas.

50,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Domiciliëringsnummers : hoe domiciliëringsnummers inbrengen?

Kies links bovenaan “Facturatie” -> “Domiciliëringen”.
Kies het bankrekeningnummer waarvoor u de nummers wilt inbrengen.
Kies links in de kolom voor wie u deze wenst in te brengen: indien u kiest “alle vestigingen” worden rechts alle leerlingen getoond van uw school – kiest u een vestiging en “alle klassen” dan worden rechts alle leerlingen getoond van die vestigingsplaats – kiest u daarbij ook een klas, dan worden de kinderen van die klas getoond.
Rechts kunt u de nummers inbrengen; niet vergeten om te bewaren.
Merk op dat u rechts op elk kolomhoofd kunt sorteren en dat er slechts 30 records per pagina worden getoond. Vandaar de pijltjes boven de lijst om door de pagina’s te bladeren.


 Opmerking:
• Wanneer u reeds aanstiplijsten heeft gemaakt zullen de domiciliëringsnummers NIET voorkomen op de reeds bestaande aanstiplijsten. Pas vanaf de volgende aanstiplijsten zullen deze automatisch meekomen. Eventueel kunt u wel manueel op de onkostennota’s het nummer bijtypen indien het slechts om enkele leerlingen gaat.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Domiciliëringsnummers : soms zie ik ze wel, soms niet.

Kies bij facturatie -> domiciliëringen -> EERST het juiste facturatieadres en kies dan ZOEK.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Downloadproblemen met txt-files en xls-files

Dit probleem kan zich stellen in Internet Explorer 7 bij het downloaden van:

• DOM80-bestanden
• Boekhoudbestanden
• Export naar Excel

Download hier de oplossing.

Indien dit niet helpt, raden wij u aan om met Firefox te werken. U kan deze hier gratis downloaden.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Dubbele boekhoudpakketten : contactinformatie

Hier vindt u de contactgegevens van leveranciers dubbele boekhoudhouding waarnaar momenteel geëxporteerd wordt:

• ProAcc

• Alfa

• Cevi

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Europees overschrijvingsformulier

Het Europees overschrijvingsformulier heeft nog wat verfijningen nodig. Wanneer de aanpassing is gebeurd berichten wij u onmiddellijk.

Raadpleeg zeker “Nieuw!” binnen de applicatie voor alle details van de volgende updates. Ook daar kan u zien wanneer dit aangepast is.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Europese overschrijving : waar vind ik BIC en IBAN-code?

• Of vragen aan uw bank

• Of zelf berekenen met een converter. Klik hier – enkel uw rekeningnummer invullen en u krijgt de waarden terug.

U moet geen schrik hebben om dit te gebruiken, dit is een informatieve website die haar berekening checkt bij de Nationale Bank van België.

(gepubliceerd mei 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Europese overschrijvingen werken niet over de grens

Europese overschrijvingen werken niet over de grens Nederlandse banken krijgen documenten niet verwerkt. Meer informatie vindt u hier.

(gepubliceerd mei 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Facturatie : hoe met facturatie werken in 10 stappen

Stap 1 : Facturatie adres goed zetten bij “facturatie” – “facturatieadressen”

Stap 2 : Domiciliëringsnummers indien van toepassing goed zetten bij “facturatie” – “domiciliëringen”

Stap 3 : Categorieën en rubrieken inbrengen al dan niet via import/al dan niet voor export naar boekhoudpakket via “facturatie” – “rubrieken – categorieën”

Stap 4 : Opmaken aanstiplijsten

Stap 5 : Uitprinten aanstiplijsten en laten invullen door de leerkracht dat is via de knop “invullen” – “print”

Stap 6 : Kies “invullen” bij de aanstiplijst, vult die in (jij of leerkracht kan dit doen) -> klik op “factureer” dan ontstaan onkostennota’s

Stap 7 : Onkostennota's uitprinten en meegeven aan de ouders

Stap 8 : Indien er fouten staan in de onkostennota's, verbeteringen aanbrengen en opnieuw uitprinten om terug te kunnen meegeven met de ouders

Stap 9 : Onkostennota's worden facturen

Stap 10 : Bestand facturen wordt aan de bank aangeboden ter inning via domiciliëring/betalingen registreren/aanmaningen printen.

50,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Facturatie is traag

De snelheid van het aanmaken en invullen van aanstiplijsten is versneld tijdens de herfstvakantie 2008. Mocht u nog hinder ondervinden, laat niet na contact op te nemen.

Een nadeel van Internet Explorer is dat het niet de snelste webbrowser is en een applicatie met veel berekeningen zoals facturatie doet er geen goed aan. Wij raden u daarom aan met Mozilla Firefox te werken waarvan u hier de laatste versie gratis kunt downloaden.

100,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Facturatie loopt vast

U hoeft niet altijd het programma te sluiten. Een druk op de toets "F5" (pagina vernieuwen) helpt ook.

66,67% van 3 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Facturatie niet actief?

Sommige melden ons dat facturatie niet actief is. Echter dit is reeds van dit voorjaar operationeel. Dus er kunnen twee mogelijkheden zijn:

• U kunt niet inloggen in de module : dan is het mogelijk dat uw gebruikersnaam geen toegang heeft tot de facturatiemodule omdat dit niet is aangevraagd. Gelieve de helpdesk te contacteren.

• U kan inloggen in de module maar ziet geen leerlingen : mogelijk heeft u facturatie nog niet gesynchroniseerd met leerlingen.

Raadpleeg deze FAQ.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Facturatieadres : ik heb mijn facturatieadres verbeterd, maar zie nog altijd de oude naam.

U had al aanstiplijsten en/of onkostennota’s aangemaakt op deze oude naam. Pas vanaf de volgende aanstiplijst/onkostennota’s is de naam aangepast. U krijgt ook een melding wanneer u het facturatieadres aanpast : nl. dat het al in gebruik is en pas vanaf volgende facturatieperiode deze aanpassing wordt doorgevoerd.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Facturen : layout

De layout van facturen is niet aanpasbaar. Dit is een vast formaat in het programma. U kunt wel een logo invoegen indien gewenst.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Facturen en rubrieken printen in Excel geeft problemen?

Problemen bij het uitprinten in Excel van facturen en rubrieken worden veroorzaakt door een bug in Windows Explorer. Op sommige computers kan u dit euvel verhelpen door in het menu van uw Window Explorer te kiezen -> Extra -> Internetopties

->Aangepast niveau

bij het item gedownloade elementen moet u aanvinken :

automatisch vragen bij het downloaden van bestanden : inschakelen

bestand downloaden : inschakelen

lettertype downloaden : inschakelen

Indien dit niet helpt, raden wij u aan om met Firefox te werken. U kan deze hier gratis downloaden.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Facturen overdragen/samen nemen : hoe?

U begint aan een volgende facturatieronde maar van de vorige periode zijn er nog openstaande facturen. U wenst deze samen op 1 factuur. Automatisch kan dit NIET in het programma, daar een factuur een afgesloten document is, echter u kunt dit wel manueel doen. Hoe?

Stap 1: De FACTUREN die onbetaald zijn aanvinken en annuleren, dus creditnota’s maken.

Stap 2: De FACTUREN die nu met een rood verbodsteken gekenmerkt en te betalen bedrag 0,00 staan kopiëren: Openen en kiezen voor COPY

Resultaat: De kopie van de FACTUUR is een ONKOSTENNOTA en zoals het programma opgebouwd is, worden alle aanstiplijsten gefactureerd naar openstaande onkostennota’s of indien deze er niet zijn, worden nieuwe onkostennota’s aangemaakt. Op deze wijze zullen de nieuwe rubrieken bij komen op de onkostennota van vorige facturatieperiode die u net heeft aangemaakt.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Factuurdatum : welke factuurdatum gebruiken?

Heeft u ook problemen om facturen van een bepaalde periode terug te vinden?


Bijvoorbeeld:

U heeft een aanstiplijst 01/09/2008 t.e.m. 30/09/2008.
U vult deze in en verwerkt deze tot onkostennota’s op 20/10/2008.
U zet de onkostennota’s om naar facturen pas op 05/11/2008 en gebruikt als factuurdatum de voorgestelde datum = 05/11/2008.

De boekhouding vraagt een lijst van de facturen van september. U vindt het moeilijk deze op te zoeken omdat de factuurdatum 05/11/2008 is.
U wilt zelf een lijst van onbetaalde facturen van september maar u vindt ze niet direct terug weerom omdat de factuurdatum 05/11/2008 is.

 

Tip :

Wanneer u de onkostennota’s omzette naar facturen, kon u een factuurdatum kiezen. Het systeem stelt weliswaar de dag zelf voor (in ons voorbeeld 05/11/2008) MAAR u kon perfect als datum noteren 30/09/2008. Ook al is dit anderhalve maand terug in de tijd, dit is niet erg en zelfs heel duidelijk naar de opvolging van facturen toe. Waarom?

• 30/09/2008 is de laatste dag van de periode van uw aanstiplijst, zo ziet u onmiddellijk aan de factuurdatum tot welke periode deze facturen horen.

• U wilt een overzicht van onbetaalde facturen van september, u vindt ze snel, want u weet uit het hoofd welke de factuurdatum is.

• De boekhouding wenst een overzicht, ook dat is heel makkelijk want u kent de factuurdatum uit het hoofd.

• Zo heeft u ook geen problemen bij afsluiting van het boekjaar. Ook al verwerkt u facturen pas in januari, u kunt nog perfect 31/12/2008 bijvoorbeeld als factuurdatum noteren en op deze wijze behoren de facturen nog tot het vorige boekjaar.

Heeft u tot nu toe niet op deze wijze gewerkt, dan kan u dit systeem wel in de toekomst gebruiken. U zult merken dat deze manier van werken het voor u veel makkelijker maakt om facturen en bijbehorende lijsten op te volgen en op te zoeken.

(gepubliceerd mei 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Fiscaal attest : enkele aandachtspunten

• Bij leerlingen moet bij de details van de leerling aangeduid zijn wie fiscaal attest schuldenaar is.

• Bij de fiscaal attest schuldenaar moet een volledig adres ingevuld zijn ofwel heeft deze zelfde adres als de leerling (dus ander adres dan leerling uitgevinkt).

• Bij facturatie moeten de desbetreffende rubrieken aangeduid zijn als fiscale rubrieken zowel bij vaste als bij variabele bedragen. Elke wijziging aan de rubrieken heeft geen gevolgen op de reeds bestaande aanstiplijsten, onkostennota's en facturen.

• Het fiscaal attest wordt berekend op basis van het boekjaar dat u kiest in facturatie. Dit betekent boekjaar 2008 bevat ALLE facturen vanaf 01/01/2008 tem 31/12/2008. Indien u facturen heeft opgemaakt in januari 2009 die betrekking hebben op december 2008, zullen deze pas op het fiscaal attest voor het boekjaar 2009 komen, want dat is uw factuurdatum.

• Het fiscaal attest houdt rekening met de leeftijd van 12 jaar. Wanneer een leerling 12 jaar wordt, worden facturen vanaf zijn 12de verjaardag niet meer meegeteld.

• Een detail van de rubrieken kunt u op het scherm in facturatie raadplegen. Op papier dient dit enkel vermeld te worden wanneer een bedrag van € 11,20 per dag overschreden wordt. Weliswaar bevat het fiscaal attest wel de vermelding van de factuurnummers en datums zodat de ouders indien ze wensen, kunnen controleren.

•  Boekjaar als aandachtspunt :
Fiscale attesten boekjaar 2008 kunnen ingediend worden voor fiscale aftrek bij de belastingbrief die in 2009 wordt ingediend (aanslagjaar 2008).
Fiscale attesten boekjaar 2009 kunnen pas ingediend worden voor fiscale aftrek bij de belastingbrief die in 2010 wordt ingedien (aanslagjaar 2009).

(gepubliceerd en aangepast maart 2009)

95,65% van 23 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Gebruikersbeheer voor leerkrachten

Vanaf 01/09/2008 kunnen wij gebruikersnamen en wachtwoorden aanmaken voor uw leerkrachten die aanstiplijsten invullen. Gelieve bijgevoegd document daarvoor in te vullen en terug te bezorgen.

Raadpleeg ook:

Handleiding wachtwoord vergeten

Handleiding wachtwoord wijzigen 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Handleiding : waar vind ik de handleiding terug?


Rechts bovenaan in de applicatie achter het blauwe vraagteken.

50,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Krediet : openstaand krediet

Ik heb openstaand krediet, maar wil deze betaling niet in PLATO. Dit is een vergissing of ik heb besloten dat ik dit teveel betaalde bedrag manueel ga terugstorten.

Stap 1 : u zoekt uw verkeerde betaling in het tabblad betalingen
Stap 2 : u opent deze betaling via bewerken
Stap 3 : u kiest om het bedrag volledig terug te storten
Stap 4 : u klikt vervolgens op verwijderen
uw krediet is nu ongedaan gemaakt

(gepubliceerd januari 2009)

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Krediet : teveel betaald, hoe wordt een krediet verrekend?

Als u het openstaande krediet gebruikt om al een gedeeltelijke betaling te boeken, dan wordt dit in mindering gebracht op de factuur. Dit gebeurt niet automatisch.

Let wel : U kan ook manueel eerst het krediet inboeken om dit tegen een factuur af te boeken. 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


OGM-nummer : hoe is de opbouw?

Opbouw is gebaseerd op de database id, laatste twee cijfers zijn modulo 97.

In het OGM-nummer is dus noch klas, datum, schooljaar terug te vinden. Dit is onmogelijk daar dit nummer uniek moet zijn en blijven over de jaren heen.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Onkostennota - factuur : wat is het verschil?

Klik hier voor vergelijkende tabel

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Onkostennota's : hoe overzicht openstaande onkostennota’s/facturen bekomen?

Stap 1 : Kies tab facturen

Stap 2 : Kies bovenaan datum van en datum tot (rekening ermee houdend dat deze datum de datum betreft die weergeggeven wordt in de tab facturen en los staat van uw aanstiplijsten)

Stap 3 : Kies status die van toepassing is of kies daar niks

Stap 4 : Kies bij betaling onbetaald

Stap 5 : Vergrootglas klikken

Stap 6 : Printknop

Stap 7 : Nu kan u naar excel de facturen exporteren en u heeft een lijst met onbetaalde onkostennota's/facturen zoals gewenst.

Indien u die lijst wilt per vestigingsplaats, dan verfijnt u met behulp van de boomstructuur links.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Onkostennota's : hoe splitsen?

U kan in P L A T O onkostennota’s splitsen. Het systeem geeft u de keuze tussen de verschillende adressen die ingegeven zijn bij de sociale relaties van de betreffende leerling in P L A T O leerlingen.

U geeft het percentage in dat door het betreffende adres betaald moet worden

of

u kopieert de onkostennota en bepaalt voor elke onkostennota het adres en welke rubrieken door het betreffende adres betaald moeten worden.

 

100,00% van 3 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Openstaande bedragen

Kunnen openstaande bedragen uit het vorige pakket overgedragen worden naar P L A T O ?

Indien u wenst, kunt u wel de openstaande bedragen invoeren als een rubriek (met variabel bedrag) in uw eerste factuur in P L A T O .

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Opmerking : kan een opmerking op de factuur genoteerd worden?

Ja!

Individueel via het bewerken van de onkostennota.

In groep voor een hele klas/vestiging/afdeling als u van de onkostennota een factuur vraagt, dan krijgt u dit scherm te zien om eventueel een nota toe te voegen.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Oud-leerling : hoe een factuur maken voor een leerling die de school verlaten heeft?

Optie 1: u synchroniseert NIET voordat u de aanstiplijst heeft aangemaakt want anders is deze verdwenen uit uw lijst van leerlingen links.

Optie 2: u heeft wel al gesynchroniseerd. Dan vindt u deze leerling terug in de boomstructuur onder "oud-leerling".

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Oud-leerling – ik heb gesynchroniseerd en kan niet meer factureren voor leerlingen die de school hebben verlaten?

U vindt deze leerling niet terug in de boomstructuur onder "leerling" wel onder "oud-leerling".

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Pop-up vensters

Facturatie werkt met pop-upvensters voor bv. handleiding.

 Om de pop-upblokkering op te heffen:

Internet Explorer : Rechter muisknop op de waarschuwingsbalk -> Pop ups van deze website ALTIJD toestaan.

Firefox: Kies opties in de waarschuwingsbalk -> pop-up vensters toestaan.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Printen : hoe wel/niet gedomicilieerde facturen gescheiden uitprinten?

U heeft niet enkel zoekwaarden links nl. de leerlingen met hun klassen en vestiging, maar ook bovenaan uw tabblad van facturen.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Printen : problemen met afdrukken van een PDF

Stel uw Acrobat Reader zo in dat de PDF's worden gedownload en niet worden geopend in de browser.

Hoe? (de instellingen van uw Acrobat Reader kunnen afwijken van deze hieronder beschreven, raadpleeg uw ICT-coördinator in dat geval)

Stap 1: Start -> Programma's -> Adobe Acrobat

Stap 2: In de menubalk: Geavanceerd -> Toegang -> Instellingsassistent

8-03-2010_10-28-04.png 
Stap 3: Kies "Volgende" totdat u kunt UITVINKEN PDF-documenten weergeven in de webbrowser
8-03-2010_10-57-49.png

Stap 4: Gereed.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Printproblemen in Google Chrome

Heeft u problemen met het afdrukken van aanstiplijsten, facturen enz ... en gebruikt u Google Chrome?

Hier vindt u de oplossing. 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


ProAcc : hoe importeren in ProAcc?

Hieronder de stappen summier uitgelegd. Voor details hierover, richt u tot uw ProAcc-leverancier.

Stap 1: Open ProAcc.

Stap 2: Ga naar bestand, module en kies prolink.

Stap 3: Kies menu Prolink, import boekhouding, import verkopen.

Stap 4: Selecteer het exportbestandje en klik op openen.

Stap 5: Het bestandje is ingelezen.

Stap 6: Kies terug menu bestand, module en dan boekhouding.

Resultaat: Bij verkopen zult u zien dat er een nieuwe verkoopfactuur is aangemaakt met de gegevens vanuit P L A T O.

Let erop dat u eerst nakijkt voor u het bestandje aanmaakt in P L A T O facturatie wat uw laatste volgnummer is in uw verkoopdagboek.

50,00% van 2 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Rubriek : totalen per rubriek

Totalen per rubriek : ik wil een overzicht van hoeveel aangerekend is voor een bepaalde rubriek.

Stap 1 : u gaat naar het tabblad facturen
Stap 2 : u geeft bovenaan en links uw zoekwaarden in: kies altijd de datum waarop u de onkostenota’s/facturen heeft aangemaakt. Deze datum komt niet overeen met de datum van de aanstiplijst!
Stap 3 : klik op zoek (vergrootglas)
Stap 5 : vink al uw gevonden facturen aan
Stap 6 : kies printen
Stap 7 : kies facturen en rubrieken overzicht in Excel
Stap 8 : kies open
Stap 9 : nu moet u een reeks excelbewerkingen doen … klik hier voor de uitleg.

(gepubliceerd januari 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Rubriek ontbreekt op onkostennota

Ik heb een onkostennota gemaakt, maar er ontbreekt een rubriek.

• Indien de rubriek reeds in de aanstiplijst was opgenomen, maar u voor de betreffende leerling een nulwaarde had ingegeven, kan u dit nog rechtstreeks wijzigen in de aanstiplijst.

Stap 1 : u opent de aanstiplijst

Stap 2 : u vult de rubriek voor die leerling in

Stap 3 : u klikt op bewaar

Stap 4 : u klikt op verwerken

Stap 5 : rubriek is toegevoegd op onkostennota


• Indien de rubriek nog niet in de aanstiplijst was opgenomen, moet u een nieuwe aanstiplijst aanmaken

Stap 1 : klik op nieuw

Stap 2 : geef naam aan aanstiplijst en vul periode in

Stap 3 : geef leerling(en) in

Stap 4 : geef rubriek(en) in

Stap 5 : bewaar

Stap 6 : vul rubriek(en) in

Stap 7 : bewaar

Stap 8 : verwerken

Stap 9 : rubriek is toegevoegd op onkostennota

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Rubrieken : aantal rubrieken op aanstiplijsten te weinig?

Werk met meerdere aanstiplijsten. Bv. opvang, refter, klas enz … Wanneer u deze factureert komen die allemaal op DEZELFDE onkostennota van de leerling zolang van de onkostennota geen factuur is gemaakt. Dus u kunt op een onkostennota perfect 40 rubrieken hebben bv. maar de aanstiplijst is beperkt tot 25.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Rubrieken : hoe meerdere keren dezelfde rubriekomschrijving gebruiken?

Kies links bovenaan facturatie -> rubrieken en categorieën -> kies voor bewerken van de reeds bestaande rubriek -> kies bij zichtbaarheid “school” -> bewaren.
Nu kan elke school van de scholengemeenschap dezelfde rubriekomschrijving gebruiken, weliswaar dienen zij bij “zichtbaarheid” ook “school” te kiezen.

Wat betekent zichtbaarheid? Hier kunt u kiezen school of scholengemeenschap. Dit is belangrijk omdat diverse scholen van de scholengemeenschap eenzelfde rubriekomschrijving gebruiken bv. “opvang”. Elke school heeft een rubriek “opvang”, opdat ook elke school deze omschrijving kan gebruiken, dient de zichtbaarheid op “school” te staan. Anders krijgt u de melding dat er al een rubriek met deze omschrijving bestaat.

 

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Rubrieken : ik zie rubrieken van een andere school van de SG

Bij “Facturatie” -> “Facturatie adressen” staan niet enkel de facturatie adressen van uw school maar ook elke andere school van de scholengemeenschap daar de module facturatie net ontwikkeld is om aan de noden van de scholengemeenschap tegemoet te komen.

Omdat rubrieken per facturatie adres worden opgeslagen, ziet u deze van de andere scholen van de scholengemeenschap ook. U kunt weliswaar sorteren op de facturatie adressen getoond bij rubrieken zodat u makkelijk uw eigen rubrieken terugvindt.
Neen u kunt deze rubrieken niet wissen noch de facturatie adressen immers dan zijn deze adressen en rubrieken weg bij elke school van de scholengemeenschap, ook de desbetreffende school.

Waarom zijn rubrieken per scholengemeenschap geïmplementeerd en niet per school? Meer en meer scholen factureren niet meer op basisschool X met rekeningnummer X maar eerder op vzw X waartoe meerdere scholen van de scholengemeenschap behoren. Op deze wijze kunnen dan rubrieken en facturatie adressen (lees rekeningnummer) gedeeld worden. Het is wel niet zo dat de ene school de facturen van de andere kan zien noch betalingen of aanstiplijsten.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Rubrieken : rubrieknamen onvolledig

Op de uitprint van de aanstiplijst?

De rubrieknaam wordt volledig afgedrukt echter wanneer u te veel rubrieken heeft en de breedte van het papier is op, kan er uiteraard geen letter meer geprint worden. Wenst u de rubrieknamen dan toch volledig te hebben, dan raden wij u aan desnoods 2 aparte aanstiplijsten te maken. Als het papier op is, kan er uiteraard niet meer bij geprint worden.

Op het scherm?

Hier stelt zich hetzelfde. De ruimte die voorzien wordt voor de rubrieknamen is voor het merendeel van de rubrieknamen meer dan lang genoeg (telt ongeveer 20 karakters). Indien u toch een langere rubrieknaam heeft en u ziet deze niet volledig, dan kunt u nog altijd boven de rubrieknaam gaan staan om in een infoscherm alsnog de volledige naam te kunnen lezen.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Rubrieken groeperen

De verschillende rubrieken zal u kunnen groeperen via de "hoofdrubrieken" of "categorieën" zoals ze noemen binnen de applicatie. Dit laat u toe totalen per categorie te maken.
Eén categorie "opvang" kan dan diverse subrubrieken/artikelen bevatten : ochtendopvang, middagopvang enz... opdat u niet altijd elk item moet selecteren.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Rubrieken te veel : onkostennota reeds gefactureerd

Ik heb een rubriek teveel aangerekend, ouders zeggen dit pas als ik van onkostennota reeds factuur heb gemaakt.

Stap 1 : Ik zoek factuur in het tab facturen
Stap 2 : Ik open de factuur (achteraan bewerken kiezen)
Stap 3 : Ik annuleer de factuur (rood verbodsteken): er is een creditnota gecreëerd
Stap 4 : Daarna neem ik een kopie van geannuleerde factuur (icoontje met twee blaadjes): ik maak er een nieuwe onkostennota van waar ik wijzigingen in kan aanbrengen (knopje bewerken) of waarin ik rubrieken kan verwijderen (vuilbakje)
Stap 5 : Vervolgens bewaar ik en factureer ik de nu juiste onkostennota

Opmerking : Indien de factuur reeds volledig betaald is, is er nu een betaling (het teveel betaalde) die niet gekoppeld is aan een factuur. Dit bedrag wordt automatisch afgetrokken van een nieuwe factuur op het moment dat u van nieuwe onkostennota’s facturen maakt.
Wil u het teveel betaalde manueel terugstorten, dan kan u dat. U kan de betaling in PLATO ongedaan maken (zie FAQ )

(gepubliceerd januari 2009)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Synchronisatie : ik zie mijn huidig ingeschreven/actieve leerlingen niet

Er is geen automatische synchronisatie tussen facturatie en P L A T O-leerlingen. Dit biedt als voordeel dat u voor oud-leerlingen gemakkelijk facturen kunt aanmaken.

Stap 1 : Kies SYSTEEM

Stap 2 : SYNCHRONISATIE

Stap 3 : Knop “Sync”

 Hier vindt u meer informatie.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Terugbetaling : hoe verrekenen?

Velen wensen een negatief aantal of negatief bedrag op een onkostennota/factuur in te boeken, maar zo is het systeem niet opgebouwd. Het is opgebouwd volgens de algemene principes van facturatie- en boekhoudprogramma’s. Hoe kunt u dan toch dit tegoed afboeken?

Stap 1: Maak de onkostennota zonder rekening te houden met dit tegoed.

Stap 2: Maak van de onkostennota een FACTUUR.

Stap 3: Kies tab betalingen

Stap 4: Kies NIEUW

Stap 5: Kies LINKS de leerling en boek het bedrag dat de ouders te goed hebben in -> BEWAAR

Stap 6: Kies RECHTS via TOEVOEGEN de FACTUUR

Stap 7: Terug

Resultaat: U zult zien dat het bedrag is afgetrokken van de factuur.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Terugbetaling aan leerling

Als u terugbetalingen wil doen aan leerlingen (bv. teruggave bosklassen,…) dient u dit te doen met creditnota’s voor de facturen waarop deze bedragen staan.

U KAN GEEN RUBRIEKEN ingeven en daar negatieve bedragen op factureren. Dit lukt niet. Het wordt op de onkostennota niet verwerkt.

100,00% van 1 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Zipfiles - Uitpakken van en afdrukken van zipfiles

Fiscale attesten worden aangeboden in een zipfile. Hoe kunt u deze uitpakken en alle attesten in 1 keer afdrukken, klik hier.

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


Zonnetje : geel en grijs zonnetje -> onderscheid tab facturen en tab betalingen

Er is een onderscheid tussen gele, grijze, halve zonnetjes bij tab betaling en tab facturen.

•  Bij tab facturen betekent
grijs zonnetje = niet betaald
geel zonnetje = betaald
half gekleurd zonnetje = deel van factuur is betaald

•  Bij tab betalingen betekent
grijs zonnetje = betaling zonder openstaand resterend krediet
geel zonnetje = er staat een krediet open voor deze leerling
half gekleurd zonnetje = er is resterend krediet over, maar deeltje is al gebruikt om factuur als betaald te zetten

(gepubliceerd december 2008)

0% van 0 stemmers vond dit artikel nuttig,  ik vond dit artikel  nuttig nuttig  niet nuttig niet nuttig


 
spacer
spacer