spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Leerlingen arrow Werkwijze
| Afdrukken |

De werkwijze is analoog aan die van Personeel.

In P L A T O-leerlingenadministratie werden strenge controles ingebouwd, zodat het onmogelijk is foutieve of onvolledige gegevens toe te voegen. Deze controles zijn in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming geformuleerd.

Werkt u op niveau van de scholengemeenschap dan kan u automatisch alle scholen zien, waarvoor u gebruikersrechten heeft. U kan dan voor deze scholen alle leerlingen zien met hun loopbaangeschiedenis. De loopbaan is gesorteerd per instellingsnummer en per hoofdstructuur.
Elke school heeft persoonlijke toegangsrechten met een eigen login. Zo kunnen gegevens centraal beheerd worden en kan elke school afzonderlijk rechten aanvragen om de desbetreffende klaslijsten en overzichtslijsten af te drukken.

Het beheer van meerdere scholen, bv. een autonome kleuterschool en autonome lagere school, biedt als voordeel dat leerlingen op het einde van het schooljaar niet alleen vestigingsplaatsoverstijgend maar ook schooloverschrijdend opgehoogd kunnen worden. Deze leerlingen krijgen automatisch een inschrijving in de nieuwe school wat resulteert in taakverlichting voor de school.

De spijbelaanpak van het departement Onderwijs zorgt voor bijkomende Edisonzendingen. Dit extra werk moet niet noodzakelijk op de schouders van directie of administratieve medewerkers terechtkomen. P L A T O biedt met het online aanwezigheidsregister de oplossing! U vraagt voor uw leerkrachten een speciale login aan die hen toegang geeft tot het aanwezigheidsregister van hun klas. Op basis van de gegevens uit het online aanwezigheidsregister worden automatisch Edisonzendingen gegenereerd. Op die manier heeft de spijbelaanpak geen bijkomende taaklast tot gevolg!

Uiteraard kan u alle gegevens van de leerlingen die in P L A T O ingegeven zijn, ook op papier afdrukken. Naast de officiële overzichtslijsten en stamboekregister voor de verificatie, zijn tal van documenten opgenomen die u zelf vorm kan geven. Net als de personeelsadministratie worden de documenten aangeboden in Pdf, Word, Excel en Open Office-formaat.

 

Menubalk

De menubalk geeft weer welke gegevens er vanuit het scherm kunnen beheerd worden.

 

 

Actiebalk

De actiebalk staat onder de menubalk en geeft een overzicht van de acties die u vanuit dit scherm kunt uitvoeren. 

 

 

Navigatiebalk

In de navigatiebalk ziet u welke modules van de leerlingentoepassing u kunt gebruiken. Deze navigatiebalk blijft altijd zichtbaar aan de linkerkant van het scherm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Systeemmeldingen

Systeemmeldingen geven informatie over het al dan niet correct zijn van de gegevens die u wilt opslaan. Als de gegevens foutief zijn, wordt onderaan het scherm een rode melding getoond die aangeeft welke fout er gemaakt werd.

 

Zoek- en sorteermogelijkheden

Elke zoekmodule die in de navigatiebalk is weergegeven, bevat uitgebreide zoekcriteria. U kan een aantal voorgeprogrammeerde lijsten raadplegen (nu, huidig schooljaar, …) of zelf lijsten maken op basis van de aangereikte zoekcriteria.

 

 


 
U kan de gevonden lijsten telkens exporteren naar pdf en xls formaat met de respectievelijke knoppen in de actiebalk zodat u ze verder kunt verdelen of bewerken.

 
 
spacer
spacer