spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Nieuws arrow Stopzetting Plato
Stopzetting Plato | Afdrukken |
Een tiental jaar geleden ontwikkelde de vzw DOKO de software Plato (Personeels-,

Leerlingen-, en Administratieve Toepassingen voor Onderwijs). Dank zij de online 

verwerking van de schooladministratie realiseerden we daarmee een performante en 

betrouwbare softwareomgeving voor basisscholen. Als vereniging zonder winstoogmerk 

hebben we deze dienstverlening opgezet aan zeer scherpe prijzen. Doorgaans bedroeg 

de prijs slechts 2/3 van gelijkaardige software en hosting. Dat was ook onze bedoeling: 

basisscholen hebben immers een relatief klein budget, en gedurende jaren konden we 

een kwalitatieve hoogstaande dienst tegen een relatieve kleine kost leveren.

Het is u wellicht niet ontgaan dat de Vlaamse overheid bijna jaarlijks nieuwe vereisten 

stelt aan de gebruikte software. Denk hierbij aan de recente Discimus-module. Die 

wijzigingen vragen zware investeringen voor de software-leverancier. Voor wat het 

softwarepakket Plato betreft dreigen die investeringen zwaar door te wegen op de 

gebruikersprijs. Daarbij moeten we rekening houden met het aantal aangesloten 

scholen en de relatief korte gebruikstijd van de ontwikkelde software. We menen dat 

we hierdoor op een punt zijn gekomen dat we niet meer het grote verschil zouden 

kunnen maken met andere software-providers.

Vanuit deze overwegingen hebben we besloten om de werking van Plato stop te zetten 

tegen het einde van het schooljaar 2013-2014. Conform het contract tussen onze vzw 

DOKO en uw school kan u zonder andere verplichtingen naar een andere software-
leverancier migreren. De dienstverlening in het kader van Plato zal wel tot het einde 

van dit schooljaar gewaarborgd worden. Bovendien zullen wij al het mogelijke doen om 

de overgang naar een andere software-leverancier te faciliteren.

In dat kader kunnen we u melden dat we in gesprekken met de software-leverancier 

Informat duidelijke aanwijzingen hebben gekregen m.b.t. een vlotte overgang. Maar 

ook bij overgang naar andere leveranciers zullen we de nodige ondersteuning bieden.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben m.b.t. deze brief, dan zijn we uiteraard bereid 

hier op in te gaan. U kan ook contact opnemen met Gert Pennings, 02 507 06 66 of 

Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
 
 
spacer
spacer