spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Nieuws arrow Nu ook voor onderwijssector indieningstermijn voor uitkeringsaanvraag bij RVA!
Nu ook voor onderwijssector indieningstermijn voor uitkeringsaanvraag bij RVA! | Afdrukken |

Vroeger voorzag de reglementering geen indieningstermijn voor de onderwijssector voor de aanvraag om onderbrekingsuitkeringen bij de RVA. Sinds 01 september 2012 is dit wel het geval: de uitkeringsaanvragen moeten vanaf nu de RVA bereiken ten laatste 2 maanden na de aanvangsdatum van de loopbaanonderbreking. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de aanvangsdatum vermeld op de aanvraag en wordt berekend van datum tot datum. Indien het formulier de RVA na deze termijn bereikt, wordt het recht op uitkeringen geopend vanaf de datum van ontvangst van het formulier en niet vanaf de gevraagde begindatum.

Voorbeeld: Er wordt een een loopbaanonderbreking aangevraagd met de daarbij horende uitkeringen vanaf 01 september 2012. Om de uitkeringen vanaf 01 september 2012 te bekomen, moet het formulier de RVA uiterlijk op 01 november 2012 bereiken. Indien het formulier buiten deze termijn ontvangen wordt, zal het recht op uitkeringen pas toegekend worden vanaf de ontvangstdatum van het formulier.

Deze indieningstermijn voor de uitkeringsaanvragen geldt voor alle vormen van loopbaanonderbreking, d.w.z. voor het gewone stelsel van volledige en gedeeltelijke loopbaanonderbreking, maar ook voor het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof.

 
 
spacer
spacer