spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Nieuws arrow Zending van leerlingengegevens op de eerste schooldag van februari
Zending van leerlingengegevens op de eerste schooldag van februari | Afdrukken |

Vanaf woensdag 1 februari 2012 versturen alle kleuter-, lagere en basisscholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, met uitzondering van de scholen voor type 5, via WebEDISON een bestand met leerlingengegevens naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het is belangrijk dat je school uiterlijk op vrijdag 10 februari 2012 een elektronische leerlingenzending verstuurt. Deze gegevens zijn onder andere belangrijk voor het bepalen van de werkingsmiddelen en de omkadering van de scholen. Scholen voor type 5 hoeven deze gegevens niet te zenden. Zij bezorgen uiterlijk op vrijdag 10 februari 2012 een lijst aan het schoolbeheerteam buitengewoon onderwijs. Deze lijst vermeldt de identificatiegegevens van de leerlingen die niet in een andere school zijn ingeschreven.

Vragen? Bel naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi).

Vind de contactgegevens in de omzendbrief  

 
 
spacer
spacer