spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Nieuws arrow Indiensttreding personeelsleden
Indiensttreding personeelsleden | Afdrukken |

Tijdige en correcte elektronische zendingen zijn cruciaal om - ook bij de start van het schooljaar - de lonen van je personeelsleden correct te betalen. Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (Ahovos) zorgen daar voor. In sommige gevallen zijn er ook nog papieren documenten nodig. Die kunnen voor AgODi en de afdeling Volwassenenonderwijs van Ahovos voortaan ook digitaal worden bezorgd met bijlage aan  Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken . Dat gaat een stuk sneller. Er is een verschil tussen nieuwe, tijdelijke personeelsleden en al gekende personeelsleden.

Lees meer ... 

1. Nieuw tijdelijk personeelslid

Sinds het schooljaar 2005-2006 moet je voor een nieuw tijdelijk personeelslid, - eenmalig - slechts drie persoonlijke documenten aan het werkstation bezorgen: het bekwaamheidsbewijs, het uittreksel uit het strafregister (model 2) en een medisch attest, eventueel aangevuld met een nationaliteitsafwijking. Telkens volstaan kopieën, die niet voor eensluidend verklaard moeten zijn. Daarnaast stuur je ook documenten mee met een mogelijke geldelijke meerwaarde, zoals het in aanmerking nemen van voorgaande diensten, nuttige en artistieke ervaring, haardtoelage. Enkele tips wanneer je documenten op papier opstuurt: gebruik goed leesbare documenten, zonder nietjes, bij voorkeur op A4-formaat en vermeld op elk document het stamboeknummer. Gebruik ook altijd de meest recente aanvraagformulieren. Heel wat documenten hebben wij niet meer nodig, omdat de gegevens ons al elektronisch bereikt hebben. De volledige lijst vind je online. Die hoef je dan ook niet meer op te sturen. 

2. Al gekende personeelsleden

Voor een personeelslid dat in het onderwijs al eerder of elders in dienst is geweest, stuur je geen persoonlijke stukken meer in. De zending van het nieuwe opdrachtenpakket volstaat, samen met de elektronische melding van de persoonlijke gegevens als die ondertussen gewijzigd zouden zijn. Informeer zeker gericht naar een eventuele wijziging van het rekeningnummer, om problemen bij de betaling te vermijden.

Vind meer info over het digitaal bezorgen van papieren documenten

Raadpleeg de lijst van documenten die je niet meer hoeft op te sturen

Raadpleeg de omzendbrief PERS/2005/09 - Indiensttreding van een tijdelijk personeelslid in het onderwijs: mededeling aan het ministerie van Onderwijs en vorming

Download de meest recente formulieren (rubriek 'personeel')

'Indiensttreding' is een thema in weTwijs

 
 
spacer
spacer