spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Personeel arrow Werkwijze
| Afdrukken |

 De werkwijze is analoog aan die van Leerlingen.

In P L A T O-personeelsadministratie zijn er voldoende controles ingebouwd opdat foutieve of onvolledige gegevens niet bewaard kunnen worden. Deze controles zijn in samenwerking met het departement Onderwijs en Vorming geformuleerd.

Werkt u op niveau van de scholengemeenschap dan kan u automatisch alle scholen zien, waarvoor u gebruikersrechten heeft. U kan dan voor deze scholen alle personeelsleden zien met hun opdrachten, vervangingen en onderbrekingen.

Naast het ingeven van de data zijn uiteraard op elk niveau overzichtslijsten mogelijk zoals voor TADD. Elke school heeft zijn eigen toegangsrechten met eigen login. Zo kan het centraal secretariaat de schooladministratie voeren en elke school afzonderlijk leesrechten aanvragen om de desbetreffende formulieren af te drukken. Dit resulteert in taakverlichting voor de school en het centraal secretariaat.

Naast het beheren van de personalia van personeelsleden kunnen alle gebeurtenissen in de loopbaan van een personeelslid beheerd worden vanuit één centraal scherm: het loopbaanscherm. De indeling vertrekt vanuit de instelling en hoofdstructuur en geeft dan een gegroepeerd overzicht van de eigen opdrachten, de vervangingsopdrachten en de korte vervangingen en dit per ambt, statuut en ATO-code. 

De navigatiebalk, menubalk en actiebalk leiden u naar en door de personeelsdossiers. 
Systeemmeldingen waarschuwen u wanneer u foutieve gegevens wilt opslaan.
Door gebruik te maken van de uitgebreide zoek- en sorteermogelijkheden, kan u de gegevens raadplegen zoals u ze op dat moment wilt.

 

Menubalk

De menubalk geeft weer welke gegevens er vanuit het scherm kunnen beheerd worden. 

menubalk.jpg

 

 

Elke module wordt voorgesteld door een knop.  Door de cursor op de knop te zetten, wordt de naam van de module getoond. 

 

Actiebalk

De actiebalk staat onder de menubalk en geeft een overzicht van de acties die u vanuit dit scherm kunt uitvoeren.
Elke actie wordt voorgesteld door een knop.

actiebalk.jpg 

 

Door te klikken op de knop wordt de actie uitgevoerd of opent een pagina waarin u eventueel nog een aantal bijkomende gegevens invoert om de aangeklikt actie uit te voeren.

 

Navigatiebalk

In de navigatiebalk ziet u welke modules van de personeelsapplicatie u kunt gebruiken. 
Deze navigatiebalk blijft altijd zichtbaar aan de linkerkant van het scherm. 

navigatiebalk.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

Systeemmeldingen 

Systeemmeldingen geven informatie over het al dan niet correct zijn van de gegevens die u wilt opslaan. 
Als de gegevens foutief zijn, wordt onderaan het scherm een rode melding getoond die aangeeft welke fout er gemaakt werd. 

 

Zoek- en sorteermogelijkheden

Elke zoekmodule die in de navigatiebalk is weergegeven, bevat uitgebreide zoekcriteria.
Zo kan u in elke van deze zoekmodules bepalen over welke periode u de gegevens wilt raadplegen: voor het huidige schooljaar, de actuele situatie, …enz.

In de overzichten die u zo bekomt, kan u zelf bepalen hoe de gegevens moeten gesorteerd worden.

zoeken.jpg

 
 
spacer
spacer