spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Personeel arrow Centrale data
| Afdrukken |

Eén elektronisch dossier voor elk personeelslid.

P L A T O-personeelsadministratie maakt een duidelijk onderscheid tussen de personalia van het personeelslid en zijn/haar loopbaan die schoolgebonden is. Dit houdt in dat alle personeelsgegevens centraal in de P L A T O-databank op onze servers worden opgeslagen. Bij een indiensttreding van een personeelslid heeft u de mogelijkheid de P L A T O-databank te raadplegen en zijn/haar personalia over te nemen. Dit opzoeken kan op basis van naam, voornaam, stamboeknummer, rijksregisternummer of bisnummer. Als u meer gegevens dan de naam, het stamboeknummer of het rijksregisternummer van het personeelslid wilt kennen, moet er een dienstverband zijn tussen deze werknemer en uw school. Van een personeelslid dat niet bij u in dienst is, kan u nooit de gegevens raadplegen. De privacywetgeving wordt dus in acht genomen.

De loopbaangegevens uit het personeelsdossier worden door de instellingen waar het personeelslid tewerkgesteld is, aangevuld met opdrachten, onderbrekingen e.a.

Elke gebruiker ziet alleen die gegevens die door hem of haar kunnen beheerd worden.

 

Meerdere log-ins & profielen: 

Een CLB-login geeft toegang tot de gegevens van 1 centrum

Een school-login geeft toegang tot de gegevens van 1 of meerdere scholen

Een scholengemeenschap-login geeft toegang tot de gegevens van de scholengemeenschap en de daartoe behorende scholen

Een bestuur-login krijgt toegang tot de gegevens van het bestuur en de daartoe behorende instellingen.

Aan elke login wordt een profiel toegekend.

Het profiel bepaalt wat u met de voor u beschikbare gegevens kan doen: alleen raadplegen, raadplegen en wijzigen, raadplegen, wijzigen en verwijderen,..enz.

 
 
spacer
spacer