spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Nieuws arrow Niet vergeten: zending van leerlingengegevens op de eerste schooldag van februari
Niet vergeten: zending van leerlingengegevens op de eerste schooldag van februari | Afdrukken |

Op dinsdag 1 februari 2011 versturen alle kleuter-, lagere en basisscholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs, met uitzondering van de scholen voor type 5, via (web)Edison een bestand met leerlingengegevens naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

Het is belangrijk dat je school uiterlijk op donderdag 10 februari 2011 een zending doet. Deze gegevens zijn onder andere belangrijk voor de controle op de leerplicht en voor het bepalen van de werkingsmiddelen en de omkadering van de scholen. Scholen voor type 5 hoeven deze gegevens niet te zenden. Zij bezorgen uiterlijk op donderdag 10 februari 2011 een lijst aan het schoolbeheerteam buitengewoon onderwijs. Deze lijst vermeldt de identificatiegegevens van de leerlingen die niet in een andere school zijn ingeschreven. 

Vragen? Bel naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi). Je vindt de contactgegevens in de omzendbrief.

 
 
spacer
spacer