spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Nieuws arrow Bewaartermijn leerlinggebonden documenten
Bewaartermijn leerlinggebonden documenten | Afdrukken |

Wijziging aan BaO/2005/03  over de bewaartermijn van leerlinggebonden documenten. 

Deze omzendbrief wil scholen een houvast bieden in verband met de bewaartermijn van leerlinggebonden documenten. In de omzendbrief werden de bepalingen over het bijhouden van evaluatiedocumenten verduidelijkt. Tijdens een schooldoorlichting kan de onderwijsinspectie inzage vragen in deze evaluatiedocumenten. 

Slechts voor een beperkt aantal leerlinggebonden documenten legt de regelgeving uitdrukkelijk een bewaartermijn op. De administratie raadt de school aan om ze te bewaren tot 31 augustus van het schooljaar dat volgt op het schooljaar waarop ze betrekking hebben. 

 
 
spacer
spacer