spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Visie
| Afdrukken |

Centraal beheer van data:

De scholen gebruiken gegevens van hun leerlingen, personeel, materiaal en gebouwen voor verschillende doeleinden. Intern wordt de informatie gebruikt voor de organisatie en goede werking van de school. Ook naar derden toe moet bepaalde informatie doorgegeven worden voor vb. communicatie met de overheid, boekhouding, CLB’s, …

Dit betekent vaak dat scholen dezelfde informatie in verschillende softwarepakketten moeten inbrengen. Hierdoor krijgt u verschillende informatiebanken met dezelfde informatie (schaduwdatabanken), wat leidt tot een groter risico op fouten en informatie die niet overal even actueel is.

Daarom heeft DOKO (DIENST ONDERSTEUNING KATHOLIEK ONDERWIJS) professionele partners aangezocht om een centrale databank op te zetten. Via het internet zullen verschillende softwarepakketten op een beveiligde manier met deze centrale gegevens kunnen werken. Dezelfde gegevens kunnen door de verschillende pakketten gebruikt worden en hoeven dus niet opnieuw ingegeven te worden. Toepassingen voor leerlingenadministratie, zorg of elektronische leeromgevingen kunnen dezelfde leerlinggegevens uit de centrale databank gebruiken. Het regelmatige gebruik van die centrale gegevens zal tevens garanderen dat de informatie correct en actueel blijft.

DOKO ontwikkelt zelf een aantal modules : Personeels- en Leerlingenadministratie alsook facturatie. Door reeds van bij het begin eindgebruikers, administratieve medewerkers en directies te betrekken bij de ontwikkeling garanderen wij een gemakkelijk te gebruiken toepassing.

 

We streven naar maximale integratie.

DOKO werkt ook samen met softwarebouwers die pakketten verkopen waar scholen graag mee samen werken, vb. voor zorg en elektronische leeromgeving. Met 1 login naam en paswoord kan de gebruiker met de gekoppelde pakketten werken.

We stellen het pakket en de koppelingen ter beschikking van alle scholen, ongeacht het net waartoe ze behoren.

 

Prijszetting: 

Als vzw willen we de dienstverlening betaalbaar houden, onze prijszetting houdt daarom rekening met de schoolgrootte. Voor meer informatie hierover, klik hier.

 
 
spacer
spacer