spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Wat is PLATO
| Afdrukken |

Integrale elektronisch oplossing voor uw schooladministratie. 

P L A T O wil een integrale elektronische oplossing bieden voor personeels- en leerlingenbeheer, andere administratieve taken en de educatieve opdrachten die eigen zijn aan de schoolomgeving. Verschillende software pakketten gebruiken dezelfde data. Er is daarom nood aan gecentraliseerde data - die de scholen slechts éénmaal moeten invoeren - en waar verschillende softwarepakketten (vb. zorg, elektronische leeromgeving, …) aan gekoppeld zijn.

Reeds honderden scholen kozen voor het performante, webgebaseerde schooladministratiepakket P L A T O. P L A T O bestaat uit drie modules: personeel, leerlingen en administratieve toepassingen voor onderwijs. De modules personeel en leerlingen zijn gelijkaardig opgebouwd, waardoor u het systeem snel onder de knie krijgt.

De grootste nood ligt op dit moment bij de basisscholen. P L A T O-toepassingen richten zich daarom in eerste instantie op het basisonderwijs.

 

Webtoepassing. 

P L A T O is een webtoepassing. Hierdoor is de applicatie overal waar een internetaansluiting is, beschikbaar. U opent de toepassing  vanuit uw internetbrowser en werkt zo altijd met de meest recente versie van de applicatie. Met P L A T O kan u overal aan de slag. U bent niet aan één computer gebonden. Lees hier de voordelen van een webtoepassing.

 

Centraal databeheer. 

De gegevens worden opgeslagen op een centrale server. Er staan dus geen gegevens op de lokale computer van de instelling zelf. Back-ups van deze centrale gegevens worden dan ook centraal beheerd.
De gegevens kunnen door meerdere gebruikers gedeeld worden. Dit heeft als voordeel dat er voor elke persoon (leerkracht, leerling, …) slechts één dossier is dat door de gebruikers die daar rechten toe hebben, kan aangevuld worden.  

 

Inloggen.

Om de gegevens op de centrale server te beveiligen en elke gebruiker alleen die gegevens te tonen die voor hem of haar van toepassing zijn, moet u inloggen.
Elke login geeft toegang tot gegevens van één of meerdere instellingen, vb.:

Een CLB-login geeft toegang tot de gegevens van 1 centrum. 

Een school-login geeft toegang tot de gegevens van 1 of meerdere scholen

Een scholengemeenschap-login geeft toegang tot de gegevens van de scholengemeenschap en de daartoe behorende scholen

Een bestuur-login krijgt toegang tot de gegevens van het bestuur en de daartoe behorende instellingen.

Daarenboven wordt aan elke login een profiel toegekend. Het profiel bepaalt wat u met de voor u beschikbare gegevens kan doen: alleen raadplegen, raadplegen en wijzigen, raadplegen, wijzigen en verwijderen,..enz.

Eén loginnaam en paswoord geeft toegang tot de modules die in P L A T O aanwezig zijn of eraan gekoppeld  zijn. De gebruiker abonneert zich voor de modules waarmee hij wil werken.

 
 
spacer
spacer