spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Cursussen
| Afdrukken |

Cursussen P L A T O:

Jaarlijks richten wij een cursussenreeks in voor het programma P L A T O.

Elk instellingsnummer dat met P L A T O werkt, kan de opleiding van P L A T O eenmaal gratis volgen per schooljaar.

U kunt één sessie volgen voor elke module. Indien u dus werkt met de drie modules van P L A T O kan u één sessie volgen voor leerlingen, één voor personeel en één voor administratie. Deze sessies kunnen gevolgd worden door 2 personen.

De opleidingen voor personeel en facturatie zijn opgesplitst in twee formules: een beginnerscursus en een gevorderdencursus.

Inhoud P L A T O leerlingen:

 • Discimus
 • De opbouw van P L A T O leerlingen wordt stap voor stap uitgelegd.
 • De cursisten kunnen mee de handelingen op de computer doen.
 • Er is geen voorkennis vereist van de module P L A T O leerlingen.

Inhoud P L A T O personeel beginners:

 • Het gebruik van P L A T O personeel wordt stap voor stap uitgelegd.
 • De opbouw van het programma wordt uitgelegd.
 • Er worden eenvoudige oefeningen gegeven.
 • Er is geen voorkennis vereist van de module P L A T O personeel.

Inhoud P L A T O personeel gevorderden:

 • Verdere verdieping van de module P L A T O personeel aan de hand van praktische oefeningen.
 • De nieuwe mogelijkheden in P L A T O personeel worden overlopen.
 • De cursus bestaat vooral uit oefeningen uit de dagelijkse praktijk. De lesgever baseert zich hierbij op de vragen die aan de helpdesk het vaakst worden gesteld.
 • Vereiste voorkennis: de basis van P L A T O personeel, hier wordt immers niet bij stilgestaan.

Inhoud P L A T O facturatie beginners:

 • Het gebruik van P L A T O facturatie wordt stap voor stap uitgelegd.
 • De opbouw van het programma wordt uitgelegd.
 • Er worden eenvoudige oefeningen gegeven.
 • Er is geen voorkennis vereist van de module P L A T O facturatie.

Inhoud P L A T O facturatie gevorderden:

 • Verdere verdieping van de module P L A T O facturatie aan de hand van praktische oefeningen.
 • De cursus bestaat uit een tiental uitgewerkte moeilijke scenario's waarmee de cursist geconfronteerd wordt in de dagelijkse praktijk.
 • Vereiste voorkennis: de basis van P L A T O facturatie, hier wordt immers niet bij stilgestaan.

Algemene voorwaarden:

Omdat wij ervaren dat er onduidelijkheid bestaat omtrent de voorwaarden waaronder de opleidingen van P L A T O gratis kunnen worden gevolgd, hebben wij deze richtlijnen opgesteld.

De vervolmakingscursussen zullen plaatsvinden wanneer minimum 5 deelnemers hebben ingeschreven.

De basiscursussen zullen sowieso plaatsvinden. Wanneer geen 5 deelnemers hebben ingeschreven, zult u voor een privésessie uitgenodigd worden in onze kantoren te Brussel. 

Datum, locatie en inschrijven:

Op http://www.nascholing.be vindt u meer informatie over de cursus en de inschrijvingsprocedure. U kiest voor het aanbod bekijken en vervolgens Basis onderwijs: schooladministratie P L A T O.

Klik hier voor het overzicht aan de ingerichte cursussen tijdens het schooljaar 2012-2013

Mocht u problemen ondervinden bij de inschrijving dan vindt u op dezelfde pagina de nodige informatie van de nascholingsdienst. Zij zullen u verder helpen.

Uitschrijven voor de cursus kan tot daags voordien via dezelfde site. Gelieve uw inschrijving te annuleren indien u verhinderd bent. Uw plaats kan dan door iemand anders worden ingenomen. Zonder annulatie van deelname zien wij ons genoodzaakt de cursus in rekening te brengen als zijnde “deelgenomen”.

Een attest van deelname aan de vorming kunt u na de cursus afdrukken van dezelfde site.

 

Basisvaardigheden ICT:

In P L A T O worden er diverse exports aangeboden in Excel, documenten in Word en tevens Open Office. Echter niet iedereen is hier allemaal even goed mee vertrouwd. U kunt u inschrijven voor diverse nascholingen rond basisvaardigheden ICT.

Het volledige aanbod kunt u hier bekijken.

Datum, locatie en inschrijven:

Op http://www.nascholing.be vindt u meer informatie over de cursus en de inschrijvingsprocedure of maak gebruik van bovenstaande links.

Mocht u problemen ondervinden bij de inschrijving dan vindt u op dezelfde pagina de nodige informatie van de nascholingsdienst. Zij zullen u verder helpen.

Een attest van deelname aan de vorming kunt u na de cursus afdrukken van dezelfde site.

 

Nascholingsaanbod schoolbesturen, directies en administratieven

2012-2013 biedt VVKBaO in samenwerking met DNI een aantal nascholingen specifiek voor schoolbesturen, directies en administratief medewerkers aan. We stellen er twee voor.

1) Professionalisering schoolleiders:

We willen een schoolleider vormen die met meer inzicht in zijn werk én in zichzelf, competenties heeft ontwikkeld om in een steeds veranderende schoolcontext leiding te geven, het beleidsvoerend vermogen van de school te vergroten en die zichzelf blijvend lerend opstelt in een voortdurende wisselwerking tussen actie en reflectie.

* Professionalisering schoolleiders - ProfS  - meer informatie

ProfS+  - meer informatie

2) Basispakket personeelsadministratie:

De verschillende fasen in de loopbaan van de personeelsleden in kaart brengen en de daarbij horende administratief-juridische regelgeving verduidelijken. De correcte administratief-juridische regelgeving opzoeken via links naar de website van het VVKBaO en daardoor op een concrete manier kennis maken met de mogelijkheden van de website VVKBaO.

Doelgroep: (Beginnende) directies en administratief medewerkers die voor de personeelsadministratie verantwoordelijk zijn. 

Voor meer informatie en inschrijvingen, klik hier.

 

VVkBaO

vvkbaologo.gif

VVkBaO richt meerdere cursussen in voor(beginnende) directies en administratieve medewerkers.

Een volledig overzicht daarvan, datums, doelgroep en eventuele bijdrage, kunt u hier nalezen.

 

Datum, locatie en inschrijven:

Op http://www.nascholing.be vindt u meer informatie over de cursus en de inschrijvingsprocedure of maak gebruik van bovenstaande link.

Mocht u problemen ondervinden bij de inschrijving dan vindt u op dezelfde pagina de nodige informatie van de nascholingsdienst. Zij zullen u verder helpen.

Een attest van deelname aan de vorming kunt u na de cursus afdrukken van dezelfde site.

 

VVKBuO

vvkbuo.png

VVkBuO richt meerdere cursussen in voor(beginnende) directies en administratieve medewerkers.
 
Een volledig overzicht, datums, doelgroep en eventuele bijdrage, kunt u hier nalezen.

 

Datum, locatie en inschrijven:

Op http://www.nascholing.be vindt u meer informatie over de cursus en de inschrijvingsprocedure of maak gebruik van bovenstaande link.

Mocht u problemen ondervinden bij de inschrijving dan vindt u op dezelfde pagina de nodige informatie van de nascholingsdienst. Zij zullen u verder helpen.

Een attest van deelname aan de vorming kunt u na de cursus afdrukken van dezelfde site. 

 

Nascholingsaanbod:

logo-dni.pngDe Dienst Nascholing en Internationalisering heeft opnieuw een gevarieerd en boeiend nascholingsaanbod voor u en uw leerkrachten uitgewerkt.

De meest recente informatie over het nascholingsaanbod voor het volgende schooljaar (2012-2013) vindt u op http://www.nascholing.be.

Aarzel niet om in te schrijven!

 
 
spacer
spacer