spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Personeel arrow Edison arrow Edison principes
Edison principes | Afdrukken |

Edisonprincipes: 

Klik hier om de uitleg over de Edisonprincipes te downloaden.

Download de PowerPoint van de cursus schoolsecretariaten. 

 

Voorbeelden uit de cursus schoolsecretariaten: 

Voor de scholen & CLB's werd een vertaling van een aantal voorbeelden uit de cursus schoolsecretariaten van het departement onderwijs naar de situatie in P L A T O gemaakt.

De volgnummers van de voorbeelden uit de cursus schoolsecretariaten werden behouden.

De voorbeelden zelf werden zo volledig mogelijk behouden. Een aantal voorbeelden werd evenwel vereenvoudigd: de cursus schoolsecretariaten gebruikt voorbeelden uit het secundair onderwijs waar situaties ingewikkeld zijn door de verschillende vakcombinaties. Deze complicatie komt minder voor in in CLB centra en basisscholen. De situatie die door het voorbeeld moet aangetoond worden, blijft echter behouden.

Een aantal voorbeelden uit de cursus schoolsecretariaten zijn niet opgenomen voor CLB's omdat ze helemaal niet van toepassing zijn. Daardoor zijn er hiaten in de nummering van de voorbeelden.

Elk voorbeeld wordt gesimuleerd in P L A T O, vaak door de weergave van de situatie op het P L A T O-loopbaanscherm. Waar nodig worden ook detailschermen getoond.

Voor elk voorbeeld wordt eerst de volledige opeenvolging van gebeurtenissen weergegeven, gevolgd door de weergave van al deze gebeurtenissen in het elektronisch dossier. Daarna worden de gebeurtenissen chronologisch beschreven: de acties die hiervoor moeten ondernomen worden in P L A T O, de meldingen die aangemaakt moeten worden en hoe de gebeurtenis weergegeven wordt in het elektronisch dossier.

Om de schema's overzichtelijk te kunnen weergeven, is het gebruikte lettertype redelijk klein. Het is aangeraden de weergavegrootte te verhogen.

Klik hier de voorbeelden uit de cursus schoolsecretariaten te downloaden (school).

Oefeningen voor scholen werd samengesteld op 5 maart 2010. Deze vindt u hier

Nieuwe oefeningen voor scholen werden samengesteld op 28 maart 2011. Deze vindt u hier

Klik hier om de voorbeelden uit de cursus schoolsecretariaten te downloaden (CLB).

 
 
spacer
spacer