spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Nieuws arrow UPDATE PLATO FACTURATIE
UPDATE PLATO FACTURATIE | Afdrukken |
Een nieuwe update facturatie is online en bevat volgende items:
 • Aanstiplijsten herschreven waardoor het werken erin versneld is. Weliswaar het gebruik van de pijltjes houdt dit nog niet in, daar dit een lokaal en geen serverprobleem is.
 • Alfabetische sortering aanstiplijsten zoals in de module P L A T O leerlingen.
 • De uitprint van de aanstiplijst is aangepast, deze vermeldt de officiële schoolnaam met adres (voettekst), in de marge zijn de leerlingen genummerd en de invulvakjes zijn groter.
 • Mogelijkheid tot printen domiciliëringsnummers (facturatie -> domiciliëringen).
 • Mogelijkheid tot printen dom80 bestand.
 • Controle bij inbrengen van domiciliëringsnummers of deze voldoen aan modulo 97. 
 • Controle bij genereren van OGMnummers of deze voldoen aan modulo 97. Foute bestaande OGM-nummers aangepast. Dit waren enkel nummers eindigend op 00.
 • Mogelijkheid tot filteren op eigen facturatieadres bij toevoegen rubrieken op aanstiplijsten.
 • Bij het invullen van de aanstiplijst m.n. het doorkopiëren m.b.v. de groene knop geeft u de keuze of de waarde alleen voor de huidige klas dan wel voor de volledige aanstiplijst van toepassing is.
 • Beheer facturatie adressen: schoolnaam, logo en print-offset worden doorgekopieerd naar de reeds bestaande onkostennota’s.
 • Problemen inlezen coda-bestanden voor merendeel verholpen, enkel nog problemen met sommige files van Dexia-bank, maar dat zijn we aan het uitzoeken. Wij houden u op de hoogte.
 • Mogelijkheid tot aanmaken van aanstiplijst voor individuele leerling door deze aan te duiden in de boomstructuur.
 • Zoeken op facturatie adres bij tab facturen werkt zoals het hoort.
 • Ook als wordt gewisseld van klas bij invullen aanstiplijst en pas op einde zegt “bewaren” zullen ALLE klassen en niet enkel de geselecteerde klas bewaard zijn.
 • Geen problemen meer met weergave van accenten.
 • De commentaar op de onkostennota/factuur heeft een andere plaats gekregen op de uitprint nl. onder de betalingstermijn en OGM-nummer.
 • Opgelet: Indien u aanstiplijsten hebt ingevuld reeds met aantallen/bedragen en u wijzigt nadien de aanstiplijst bv. rubriek toevoegen, dan worden de aantallen/bedragen gewist. Dit wordt u gemeld via een boodschap onderaan uw scherm.
De handleiding is op volgende plaatsen bijgewerkt:
 • 1.1.1 Een nieuw facturatie adres aanmaken.
 • 1.1.2 Een bestaand facturatie adres wijzigen.
 • 1.3.3 Invullen en opslaan van de domiciliëringsnummers.
 • 2.2.4 Toevoegen van rubrieken
 • 2.5 Invullen van de aanstiplijst.
 • 3.1.2 Zoekfunctie tab Facturen
 • 4.4.3 Afprinten van aangemaakt DOM-80-bestand
Opgelet!!! Standaard ziet u maar twee maanden telkens weergegeven nl. vanaf de eerste van vorige maand t/m de laatste van deze maand. Wanneer u dus sommige aanstiplijsten/onkostennota’s/facturen/betalingen niet direct ziet, verander uw datum bovenaan en klik op het vergrootglas.
 
 
spacer
spacer