spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Nieuws arrow Hoe herkent u een dixit-attest?
| Afdrukken |

In scholen en bij artsen heerst nogal wat onduidelijkheid over hoe een dixit-attest er uitziet. Dixit-attesten zijn doktersattesten die enkel op de verklaring van de leerling gebaseerd zijn en niet op een diagnose. De verschillende huisartsverenigingen en de Orde der Geneesheren zijn het nu eens over een model voor de dixit-attesten en de attesten lichamelijke opvoeding.
Vorig jaar beslisten het Vlaams ministerie van Onderwijs en de medische sector in een protocolakkoord dat ze samen problematische afwezigheden op school zouden aanpakken. Het akkoord bevat afspraken over afwezigheden wettigen, medische attesten, dixit-attesten, samenwerking tussen artsen en onderwijs en de communicatie naar artsen, scholen, leerlingen en ouders.
Leerlingen met (meerdere) dixit–attesten worden als problematisch afwezig beschouwd. Problematische afwezigheid leidt er toe dat de scholen en clb's de leerling nauw opvolgen en een gepaste begeleiding opstarten vanaf de eerste dag. De voornaamste bedoeling is een signaalfunctie creëren om leerlingen te helpen.

Download het model van het dixit-attest (pdf 1 p., 20 kB)
http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/BL803/dixit.pdf
Download het attest lichamelijke opvoeding (pdf 1 p., 20 kB)
http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/BL803/lo.pdf
Vind meer info
http://www.ond.vlaanderen.be/leerplicht/

 
 
spacer
spacer