spacer
 
  plato
 
spacer
spacer
 

    Toepassingenersoneel

eerlingen

dministratie
 
Welkom arrow Nieuws arrow Omzendbrieven leerlingen
| Afdrukken |

Toevoeging van bao/2008/03 over de zending van leerlingengegevens. Vanaf het schooljaar 2008-2009 stuurt u een nieuwe zending voor leerplichtige leerlingen wanneer ze dertig of meer halve dagen problematisch afwezig zijn. Bovendien bezorgt u op het einde van het schooljaar een nieuwe zending met gegevens over de aanwezigheid van niet-leerplichtige kleuters tijdens het voorbije schooljaar. Dit kadert in de controle op een aantal pedagogische voorwaarden bij de toekenning van de schooltoelage. Bovendien levert die informatie beleidsgegevens op.
D
e bestanden met leerlingengegevens voor het buitengewoon basisonderwijs types 1 en 3 worden aangevuld met leerlingenkenmerken in verband met taal en opleidingsniveau van de moeder.
Deze omzendbrief verschijnt ter vervanging van de omzendbrieven no/2007/04, bao/98/3 (gedeeltelijk) en bao/2007/06, die zijn opgeheven.

Raadpleeg de omzendbrief bao/2008/03 - Zending van leerlingengegevens
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14009
 

Wijziging aan bao/2006/04 en bao/2006/05 (buo) over de controle van de leerlingen. U moet u enkel nog de kenmerken in verband met taal en opleidingsniveau van de moeder bezorgen van nieuw instappende kleuters of van leerlingen die vanuit het buitenland of een school van de Franse gemeenschap inschrijven. Die leerlingenkenmerken van de andere leerlingen werden in het schooljaar 2007-2008 via verklaring op eer aan alle ouders van de leerlingen opgevraagd en zitten al in de databank van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Bij afwijkingen op de toelatingsvoorwaarden is de schriftelijke bevestiging van de ouders dat ze toelichting hebben gekregen bij de adviezen van clb en/of klassenraad niet meer verplicht. Ook van de beslissing van de ouders hoeft er geen aparte schriftelijke neerslag meer te zijn, de inschrijving op zich is de beslissing van de ouders.

Raadpleeg de omzendbrief bao/2006/04 – Controle van de leerlingen (gewoon)
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13824
Raadpleeg de omzendbrief bao/2006/05 – Controle van de leerlingen (buitengewoon)
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=13825


Niet vergeten
Net zoals vorig schooljaar moet u een zending 'inschrijvings - en aanwezigheidsgegevens' doorsturen van de leerlingen die op de eerste, tweede en derde schooldag zijn ingeschreven. U stuurt van die leerlingen uiterlijk 17 september een identificatie- en een aanwezigheidsrecord op naar het schoolbeheerteam. De overheid vraagt die gegevens op in het kader van de leerplichtcontrole.

Raadpleeg de omzendbrief BaO/2008/03 - Zending van leerlingengegevens in het basisonderwijs
http://www.ond.vlaanderen.be/edulex/database/document/document.asp?docid=14009

 
 
spacer
spacer